Nieuwe toezichthouder buitengebied Kampen

Er is weer een nieuwe toezichthouder actief in het buitengebied van Kampen. Sinds enkele weken is Cornee Heij (41) uit Harderwijk de nieuwe buitengewoon opsporingsambtenaar.

BOA Cornee HeijAls ‘groene BOA’ zal hij erop toezien dat onder andere vandalisme, vuilstort en stroperij tot een minimum werd beperkt. “Ik ben regelmatig en op wisselende momenten in het gebied te vinden. Ik doe heel verschillende dingen: bijvoorbeeld controleren op illegale lozingen, dumpingen of afvalverbrandingen. Maar ik ben er natuurlijk ook voor de jagers en de boeren. Mensen met vragen over de jacht kunnen altijd bij mij terecht. Zo kan ik een schakel zijn tussen de boer en de provincie Overijssel als het gaat om het aanvragen van ontheffingen bij overlast.Voor de bewoners en gebruikers in het gebied kan ik fungeren als aanspreekpunt en vraagbaak, specifiek als het gaat om jacht, wildbeheer of milieuzaken.”

Heij verricht zijn werk als BOA voorlopig op vrijwillige basis via de Wildbeheereenheid. Hiermee wordt invulling gegeven aan de nadrukkelijke behoefte van bewoners en agrarisch ondernemers aan toezicht in het buitengebied. De Stadserven onderzoekt momenteel of het mogelijk is te komen tot een langdurige aanstelling.

De toezichthouder buitengebied is bereikbaar via: toezichtwbekampen@gmail.com of tel.nr.: 06-12279982