Bovenbroeksweg Kampen

In de week van 18 maart worden 53 populieren aan de Bovenbroeksweg gekapt. De bomen zijn verzwakt. Het gevaar van afbrekende takken en zelfs omwaaien van de boom is te groot. Dit blijkt uit onderzoek van boomexperts die de gemeente inschakelde. Er komen andere bomen voor terug.

Talrijke populieren sieren de Bovenbroeksweg. De laatste jaren braken daar meer takken vanaf dan van populieren in andere straten. Zelfs viel een boom om tijdens een storm.

Wethouder Erik Faber: “Niet alleen omwonenden, ook wij maakten ons zorgen over de staat van de populieren. Veiligheid gaat voor alles. Daarom zijn onze bomencontroleurs elke populier bij langs geweest. En lieten we een boomtechnisch onderzoek doen. De populier is een boom die van oudsher voorkomt in ons gebied. We wilden dit daarom zorgvuldig doen. Nu uit onderzoek blijkt dat deze bomen verzwakt zijn en hierdoor de situatie onveilig is geworden, hebben we besloten dat direct kappen van de populier noodzakelijk is.”


De populier is een bijzondere boom: hij groeit hard en het hout is zacht. Hierdoor zijn ze minder sterk. Bij wind breken eerder takken af en is er meer omvalgevaar. Bij de populieren aan de Bovenbroeksweg blijkt meer aan de hand. Zo zijn de bomen verzwakt, doordat het fietspad waaraan de bomen staan ooit is verbreed. Ook zijn de wortels te nat, omdat het grondwater daar hoog is en hebben bomen plakoksels. Plakoksels komen voor bij te steil omhoog gegroeide takken, die daardoor niet goed vastzitten aan de hoofdstam. Takbreuk kan zomaar plaatsvinden. Hierdoor is de situatie niet veilig genoeg meer. Direct kappen van de populieren is noodzakelijk. Dit heet noodkap.

Fietspad Bovenbroeksweg afgesloten in week van 18 maart
In de week van 18 maart worden 53 populieren gekapt. Het fietspad aan de Bovenbroeksweg is dan afgesloten. De groenwerkers halen de oude bomen weg. De jonge pas geplante populieren kunnen blijven staan. De gemeente plaatst nieuwe bomen aan de Bovenbroeksweg. Dit staat op de planning voor komende winter.

Het is nog niet bekend of er populieren voor terug komen. Dat ligt aan het bomenplan dat de gemeente laat opstellen. Daarin staat bijvoorbeeld welke waarde de populier heeft voor de gemeente, in welke omgeving ze zouden kunnen staan en of er na kap andere bomen voor in de plaats komen.

De gemeente gaf op 12 maart een kapvergunning voor 53 populieren aan de Bovenbroeksweg. De vergunning gaat per direct in. Dit mag van de wet, omdat het gaat om noodkap. Op donderdag 14 maart staat de vergunning op www.overheid.nl.