Ondanks ongevallen is N50 veilige weg

Rijkswaterstaat reageert met cijfers en conclusie

De relatief vele ongevallen de laatste maanden op de N50 bij Kampen, wekken de indruk dat de autoweg bijzonder gevaarlijk of onveilig zou zijn. In een uitgebreide reactie licht Rijkswaterstaat de cijfers en de omstandigheden toe. Op basis van haar risicocijfers en maatregelen in het verleden, stelt Rijkswaterstaat dat de N50 bij Kampen een ”veilig ingerichte weg” is.

Oorzaken
Ongevallen zijn altijd betreurenswaardig en leveren vaak discussie op over de veiligheid van een weg. RWS laat zich niet leiden door één incident maar kijkt naar patronen en oorzaken en of deze te maken hebben met de weginrichting. ”Wegen zonder ongevallen bestaan helaas niet”, vertelt Thijs Scheres namens RWS Oost-Nederland, ”en een belangrijke oorzaak van ongevallen is het rijgedrag van de weggebruikers”. Juist afgelopen weekeinde liep dit zo de spuigaten uit tussen Ens en Emmeloord dat RWS onverwachts en per direct het wegdeel afsloot waar werkzaamheden gaande waren.

Risicocijfer
Ongevallencijfers per weg zijn niet te vergelijken wegens de verschillende omstandigheden. Om toch de veiligheid van wegen te kunnen vergelijken, stelt RWS volgens een bepaalde berekening van ongevallen en verkeersintensiteit, een risicocijfer vast. Een buitenstaander zegt dat niets en daarom houdt RWS dat binnenkamers. Scheres kan wel melden dat ”het risicocijfer voor de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en de Ramspolbrug lager is dan gemiddeld op soortgelijke rijkswegen die één rijstrook in beide richtingen kennen van 100 km/u.”

Ongevallenregistratie
Voor ongevallencijfers is RWS afhankelijk van de politie die deze registreert en doorgeeft aan RWS. Als de politie geen melding krijgt, wordt een ongeval dus niet meegeteld. Daarom is de registratie nooit helemaal volledig hoewel dat de laatste jaren flink verbeterd is. Twee maal per jaar worden de cijfers aangeboden aan de Tweede Kamer. Op het hiervoor genoemde traject van de N50 vonden van 2006 tot 2014 3 dodelijke ongevallen plaats, 28 ongevallen met letsel en ongeveer 348 ongevallen in totaal. Over het lopende jaar kan RWS geen mededelingen over doen. De verkeersintensiteit bedraagt gemiddeld 29.400 voertuigen per etmaal in beide richtingen.

Maatregelen
In 2006 is de N50 grootschalig gereconstrueerd en daarom wordt hierboven voor de periode vanaf dat moment gekozen. Ten aanzien van de veiligheid zijn er onder andere barriers geplaatst tussen de twee rijbanen en is de berm verhard. Er is momenteel geen reden om de N50 bij Kampen te verbreden naar 2×2 rijstroken.

N50

Zie ook:
Vrachtwagen parkeert in berm N50
Dodelijk ongeval N50
Vrouw omgekomen bij verkeersongeval N50

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*