Onderzoek naar gevolgen doorgaande recreatievaart Reevediep voor beschermde natuur in Drontermeer

De hoogste bestuursrechter in Nederland, de Raad van State, heeft opdracht aan een onderzoeksinstituut gegeven om uit te zoeken wat de effecten zijn van de “doorgaande vaarverbinding Reevediep” en het “dorp Reeve” op het beschermde natuurgebied Veluwerandmeren en vooral op de beschermde vogelsoorten Roerdomp en Grote Karekiet.

De Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta zijn blij met deze onderzoeksopdracht: “Er wordt zorgvuldiger, breder èn onpartijdiger onderzoek verricht en de beide bestemmingsplanherzieningen worden in samenhang behandeld.” Zij zien uit naar de zitting, die naar verwachting in oktober-november gaat plaatsvinden.

Eind april besloot de Raad van State al om Bestemmingsplan Reeve en het plan voor de doorgaande vaarverbinding Reevediep “gevoegd te behandelen”, dat wil zeggen: beide zaken in één of twee in elkaar overlopende zittingen behandelen.

De opdracht wordt uitgevoerd door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. De Stichting is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. Zij gaan nu dus uitzoeken wat de gevolgen van de recreatievaart, ook die vanuit de jachthaven bij dorp Reeve, voor de beschermde natuur in het Drontermeer heeft.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*