Onenigheid over kandidatenlijst leidt tot splitsing GBK. Nieuwe partij opgericht onder de naam Hart voor Kampen.

 

Albert Holtland schrijft KampenOnline het volgende:

De samenstelling voor de kandidatenlijst is voor GBK wethouder Albert Holtland en een aantal GBK raadsleden reden een nieuwe partij te beginnen. Van de huidige 5 leden tellende fractie blijven er twee personen over. 

De kandidaatstellingscommissie van GBK stelde in eerste instantie een lijst samen waar raadslid Suat Azer niet op voorkwam. Het bestuur van GBK besloot echter om dat advies niet over te nemen en een alternatieve lijst voor te leggen aan de ALV. Op die lijst kwam Azer wel voor terwijl eerder een deel van de fractie had laten weten voor de volgende periode niet met hem verder te willen.

Voor vergadering werden er 71 nieuwe leden ingeschreven. Via een WhatsApp-groep werd opgeroepen om massaal aanwezig te zijn op de ALV om Suat Azer en Steven Zwitser te steunen. Na een chaotische stemming besloot het bestuur om met de volgende kandidatenlijst te komen (1 t/m 3):

1. Elina Schmidt (zij was al in een eerdere vergadering gekozen als lijsttrekker
2. Suat Azer
3. Steven Zwitser

Dit heeft Albert Holtland, nu wethouder, raadsleden Henk Prinsen, Piet Bergstra en Nardus Koster en nog een aantal kandidaten doen besluiten om hun kandidatuur voor GBK in te trekken. “Omdat wij een groot aantal stemmen hadden in 2018 en die stemmers niet willen teleurstellen hebben wij besloten om een nieuwe partij op te richten en mee te doen met de komende verkiezingen. De naam van de nieuwe partij wordt “Hart voor Kampen”.

Dit is een persbericht welke door Albert Holtland is aangeleverd, GBK heeft inmiddels in een persbericht een andere verklaring gegeven:https://kampenonline.nl/gbk-kieslijst-opgesteld-na-democratisch-verlopen-verkiezing-ledenvergadering/. 


4 Comments

 1. Ik ben op de vergadering geweest en heb me echt verbaasd over hoe de 4 mannen die het GBK willen verlaten daar met een dubbele agenda zaten.
  Er werd geprobeerd een Kamperse versie van functie elders op te zetten. Dat is als een boemerang terug gekomen en daar hebben ze de zure vruchten van geplukt.
  Als ze van hun eigen kracht waren uitgegaan hadden ze op plek 8 of 6 of 10 altijd in de raad gekomen als ze de drempel van voorkeurstemmen hadden gehaald.
  Maar omdat ze dit vertrouwen niet hadden zijn ze met veel bombarie vertrokken en wederom geloven ze niet in eigen kunnen want ze kapen een pagina waar hij misschien wel beheerder van was maar hij was dit voor het GBK.
  Vervolgens wordt er stemming gemaakt als ware het dat de Turkse gemeenschap het GBK en de kieslijst verkiezingen hadden over genomen.
  Ik kan jou verzekeren dat dat klinkklare onzin is.
  Het overgrote merendeel van de aanwezigen was niet van Turkse afkomst.
  Daarnaast is de verkiezing volledig volgens de statuten gegaan.
  De 4 hadden het plan om voor Suat Azer een functie elders te zoeken en hadden de kiescommissie zover gekregen om hem niet op de lijst te zetten. De kiescommissie heeft een adviserende rol. Het bestuur die met het voorstel voor de kieslijst komt ten behoeve van de ALV had Suat wel op de lijst gezet en volgens hun zeer terecht omdat hij volledig op eigen kracht met voorkeurstemmen was verkozen en omdat hij een zeer gerespecteerd dualistisch raadslid is.
  Daarnaast staat hij ten alle tijde voor zijn zeer uiteenlopende achterban klaar . Zijn kiezers zitten in alle lagen van de Kamper,-, IJsselmuidense,- en Brunneperbevolking.
  De ALV volgde de mening van het bestuur en heeft hem op de kieslijst gezet volledig volgens de statuten van het GBK.
  Het verlangen van sommige mensen dat er tegen een koeienvlaai Limburgsevlaai moet worden gezegd ten behoeve van de coalitie gaat er gelukkig niet bij ieder Raadslid in.
  De hele toeslagen affaire geschiedenis en hoe om te gaan met dualisme van raadsleden zitten bij het bestuur en de ALV van het GBK gelukkig wel goed.
  Niemand wordt mond dood gemaakt en iedereen hoort erbij !!!!!

 2. Ook ik was aanwezig op deze GBK ledenvergadering en onderschrijf volledig de reactie van Ferdinand Flier. Personen, die hun raadszetel willen behouden met een ander monddood te willen maken door hem uit te sluiten van het kandidaatschap en vervolgens GBK eigendommen als media accounts, gebruikte slogans en het ledenbestand stelen om hun doel te bereiken, zijn het niet waard om een stem te krijgen bij de raadsverkiezingen in maart. Het voltallige GBK bestuur is gelukkig zo wijs om dergelijke schofterigheid tegemoet te treden waardig gedrag.

 3. Ook ik was aanwezig bij de vergadering en heb met open mond staan kijken en luisteren. Statuten zijn er niet voor niets en zijn de richtlijnen en uitgangspunten voor een partij en dus altijd leidend en hebben als doel een vereniging, stichting of partij houvast te geven.
  Als door acties, uitlatingen en gedrag van een aantal partijgenoten de kernwaarden van een partij in het geding komen zijn dit harde voorwaarden om op terug te vallen.
  Dat juist door de betreffende heren verondersteld/geïnsinueerd wordt dat regels niet gevolgd zijn ligt dan ook ver van de waarheid af. Waarheid is dat de betreffende partijgenoten geen draagvlak meer hadden binnen het bestuur, onder de leden en onder een groot aantal kiezers wellicht. De diverse acties die zij vervolgens hebben ondernomen waar in de overige reacties al over gesproken wordt onderstreept de attitude van deze heren.
  Hun berichtgeving in de media is wispelturig, eenzijdig en spreekt zichzelf op veel fronten zelfs al tegen.
  Een politieke partij ben je samen en niet alleen of met een paar personen. Dit vereist samenwerking ook al is dat soms lastig.
  Ik heb er alle vertrouwen in dat het GBK dit goed op gaat pakken. Hun kernwaarden hebben ze in elk geval helder dat hebben ze wel bewezen in deze.
  Een partij zijn voor kampen en haar bevolking waarbij niemand wordt uitgesloten.
  En dat op een waardige manier inderdaad.
  Chapeau….

 4. Het is hard voor kampen al die versplintering van partijen .

  De politiek in Kampen is net als vroeger bij ons thuis op de boerderij in het kippenhok.
  Jonge kippen moeten leren om op stok te kunnen zitten en zo niet probeert de ëën nog hoger dan de ander te komen zitten ,en schijten ze de anderen op de kop.

  Van een hok met kippen kunnen ze hier in kampen nog een hoop leren .

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*