Ontwerp Schans Buitenwacht klaar

Het voorlopig ontwerp voor het gebied bij het treinstation Kampen is klaar. De naam Bolwerk Buitenwacht is veranderd in Schans Buitenwacht. Dit doet meer recht aan het verleden van deze centrale plek. Het ontwerp is tijdens vier ontwerpateliers gemaakt met de inbreng van omwonenden, belangstellenden, binnenstadondernemers en de Vrienden van Bolwerk Buitenwacht.

Lange adem
Over de inrichting van het gebied wordt al gesproken vanaf 2011. Er is veel gediscussieerd over het aantal parkeerplaatsen, de groenstrook en de wateroverlast. Er is zelfs een ontwerpfase geweest met een parkeergarage. Het maken van dit soort ontwerpen kost vaak veel tijd. Er zijn veel partijen die
wensen hebben over de inrichting. En een plan maken waar iedereen over mee wil praten is een proces van lange adem. Het ontwerp dat er nu ligt wordt door bewoners, betrokkenen en de politiek als goed bestempeld. Er is voldoende ruimte voor parkeren en recreëren, een gebied waar de waterhuishouding op orde wordt gemaakt en een gebied dat een ruimtelijk ontwerp heeft dat verwijst
naar een lang vervlogen tijd.

Aanpassingen
In een aantal schetsavonden is het ontwerp tot stand gekomen. Aanwezigen konden meningen geven, alternatieven aandragen en wijzigingen voorstellen. De laatste aanpassing is de hoogte van het dak van de fietsenstalling. Deze is op verzoek van omwonenden lager gemaakt vanwege het uitzicht op de stadsbrug. Als eerste wordt de wateroverlast aangepakt die omwonenden ervaren tijdens
zware regenval.

Kosten
De planning van de werkzaamheden hangt nog af van de kosten. Wethouder Holtland zegt nog naar financiers op zoek te zijn. Een definitieve planning is er dan ook nog niet. Veel politieke partijen in de Kamper gemeenteraad zijn enthousiast over het participatieproces en het ontwerp. Ze riepen de
wethouder op om snel met de uitvoering aan de slag te gaan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*