Ook PvdA-Kampen in nopjes met de IJsselkogge

Kogge PVDA

Waar was jij/u, woensdag 10 februari, toen de IJsselkogge boven water werd gehaald??

Wat een geweldige belevenis om getuige te zijn van het optakelen van dit bijzondere scheepswrak! Het hart van menig PvdA-er sloeg nog net even wat sneller, want wat zag het wrak er nog goed uit! “Op het behoud van de IJsselkogge hebben wij als partij zo hard en vol overgave ingestoken. Met name onze toenmalige wethouder Janita Tabak heeft hier veel in betekend. Ook in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad van 2014 speelde dit schip een belangrijke rol. Het prijkte zelfs prominent op onze verkiezingstekeningen.”

In de raadsvergadering van juli 2014 hield PVDA  raadslid Suat Azer een vurig pleidooi voor behoud van de IJsselkogge.
Mooi is het om de reacties van het publiek te horen bij de tijdelijke expositie aan de Van Heutszkade. “We zijn trots op Kampen, trots op de IJsselkogge en de mogelijkheden als toeristische trekker wordt ook door veel mensen gezien. Kampen staat weer positief op de (inter)nationale kaart! Door te investeren in de geschiedenis leveren we een belangrijke bijdrage aan de toekomst van Kampen. Wij hopen dat de conservering in Lelystad voorspoedig gaat en dat de prachtige IJsselkogge daarna een trotse en waardige plek in Kampen krijgt.”

Voor nu, maak nog gauw een #koggie (#selfie met de kogge) en geniet van dit prachtige stuk geschiedenis! We zien je daar ?!