woensdag, april 24, 2024

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

HomeNieuwsOproep FNV Lokaal Kampen aan Kamper politieke partijen

Oproep FNV Lokaal Kampen aan Kamper politieke partijen

-

 

laat_ze_niet_vallen_01

FNV Lokaal Kampen doet een oproep aan de Kamper politieke partijen:

“Geef topprioriteit aan lokaal sociaal beleid”

Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. FNV Lokaal Kampen wil dat politieke partijen sociaal beleid topprioriteit geven in hun verkiezingsprogramma’s.

 

Gelet op de decentralisaties binnen het sociale domein die de komende jaren zullen gaan plaatsvinden, zal de gemeente en daarmee de gemeentepolitiek, een steeds prominentere rol innemen.

Daarom wil  FNV Lokaal Kampen u graag enkele aandachtspunten voor uw verkiezingsprogramma meegeven.

Door de economische crisis en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen komen steeds meer mensen ongewild in de (financiële) problemen door werkloosheid, het wegvallen van voorzieningen of een stapeling van kosten.

De rijksoverheid decentraliseert taken naar gemeenten, waardoor de gemeente de regierol krijgt op het sociale domein.

In toenemende mate wordt een beroep gedaan op zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers en de bereidwilligheid van mantelzorgers en vrijwilligers. Wil deze opzet kans van slagen hebben dan zal die eigen kracht en de inzet van burgers en vrijwilligers goed ondersteund en gefaciliteerd moeten worden.

Voorkomen dient te worden dat er mensen door de mazen van het net vallen aangezien dit zal leiden tot grotere problemen en hogere kosten.

FNV Lokaal Kampen wil u graag attenderen op een vijftal speerpunten:

  1. Zorg voor minima en kinderen

Door de economische crisis komen steeds meer mensen ongewild in de financiële problemen. 17,2% van de huishoudens loopt risico op problematische schulden, heeft problematische schulden of zit in een schuldsaneringtraject. Dit illustreert  de noodzaak voor goede schuldhulpverlening en het behoud van voorzieningen. Gezinnen met kinderen in armoedesituaties verdienen extra aandacht.

Oproep: Houd de (schuld) dienstverlening en voorzieningen voor minima op peil. Gebruik de extra gelden en de extra ruimte die door het Rijk vanaf 2014 voor armoedebestrijding wordt vrijgemaakt voor het bevorderen van de participatie van kinderen, ook voor gezinnen die iets boven de 110% norm uitkomen.

  1. Participatie op menselijke maat

Het streven is: betaald werk voor iedereen.

Als betaald werk niet mogelijk is,  kan “meedoen” een goed principe zijn. Sluit bij sociale activering/participatie of tegenprestatie zoveel mogelijk aan bij de capaciteiten en interesse van de cliënt. Honoreer vrijwilligerswerk dat mensen al doen.

Oproep: Voorkom werken zonder loon, zonder kansen en begeleiding. Gebruik werken met behoud van uitkering slechts tijdelijk en altijd in een ontwikkelingstraject voor de cliënt.

Bied bij een gevraagde ‘tegenprestatie’ aan de cliënt keuzemogelijkheden.

Behandel cliënten die noodgedwongen mee moeten doen aan uw Work Fast project met respect, dreigen en vernederen hoort niet in onze gemeente, stel de werkzaamheden af op het arbeidsverleden van cliënt, houdt rekening met de leeftijd en de gewerkte arbeid jaren.

  1. Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Burgers in kwetsbare posities (mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen) worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht en netwerk. Dit kan werken, maar niet iedereen heeft een vertrouwd netwerk om op terug te vallen.

Oproep: Waarborg dat juist mensen in kwetsbare posities in geval van nood altijd een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning. Zorg voor een goed vangnet van (ambulante) hulp, ondersteuning en opvangvoorzieningen!

  1. Ondersteuning van (zorg)vrijwilligers

Door het wegvallen van indicaties wordt het beroep dat gedaan wordt op zorgvrijwilligers zwaarder en groter. Mantelzorgers en vrijwilligers zullen voor taken die hun belastbaarheid en vrijwilligheid te boven gaan een beroep moeten kunnen doen op professionele ondersteuning.

Oproep: Faciliteer de ondersteuning van deze zorg op vrijwillige basis en zorg voor goede ondersteuning en samenhang in het vrijwilligerswerk!

  1. Toegankelijkheid van voorzieningen

15% van de bevolking heeft een beperking, een cijfer dat de noodzaak tot aandacht duidelijk maakt. Niet voor niets zal het VN verdrag voor rechten van de mens met een beperking[i] door de Nederlandse regering ondertekend gaan worden. Verlies (fysieke)  toegankelijkheid in ….. niet uit het oog.

Oproep: Neem de uitgangspunten van het VN verdrag op als richtlijn voor het gemeentelijk beleid.

Wij hopen dat u ook van mening bent dat bovengenoemde speerpunten ruime aandacht verdienen binnen het sociaal beleid van de gemeente …. FNV Lokaal Kampen ….. ziet graag dat deze speerpunten, binnen uw eigen politieke afwegingen, opgenomen zullen worden in uw verkiezingsprogramma.

 

Team FNV Lokaal Kampen, 

 

 

 

Gerelateerde berichten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
21,600SubscribersSubscribe

Net binnen