Plan voor dijkverbetering Mandjeswaard Kampen ter inzage

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het ontwerp voor de versterking van de regionale kering langs het Zwarte Meer in de Mandjeswaard gereed. Vanaf 30 juli tot en met 10 september ligt dit plan zes weken ter inzage in onder andere het gemeentehuis van Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1.

In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna wordt het plan na afweging van de zienswijzen voor vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van het waterschap. Het plan is ook digitaal in te zien: wdodelta.nl/projecten/waterveiligheid

Bij de start van dit ontwerp zijn in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat uitgangspunten opgesteld dat de dijk na versterking voldoet aan de norm van 1:500. Dit houdt in dat de dijk bestand is tegen een waterstand die zich theoretisch eens per 500 jaar kan voordoen.

Grond uit eigen gebied
Het plan omvat de dijkversterking in de buitenpolders van de Mandjeswaard met grond uit het eigen gebied. Gekozen is voor een oplossing waarbij naast de bestaande dijk grond gewonnen wordt uit een nieuwe of verbrede watergang, gelijk aan de manier waarop de regionale kering wordt versterkt in de Willem Meijer- en Stikkenpolder. Begin mei 2018 is een tweetal proefsloten gegraven om het concept van versterken met gebiedseigen grond in de praktijk te testen. Deze test toonde aan dat dit mogelijk is. In het oostelijke gedeelte van de Mandjeswaard (ter hoogte van polder de Heuvel) versterken wij een deel van de huidige ‘slaperdijk’, in plaats van de buitendijk. Het versterkte deel wordt daarna aangewezen als regionale kering. De buitendijk wordt een ‘overige kering’ en blijft in beheer van het waterschap.

Plan dijkverbetering Kampereiland
Dit plan lag al in de periode 5 juni tot en met 17 juli 2018 ter inzage. Hierop zijn 4 zienswijzen ingediend. Het algemeen bestuur van het waterschap behandelt dit plan en de zienswijzen hierop in zijn vergadering op 18 september a.s.

Communicatie met omgeving en partners
Eigenaren en pachters aan- en op de dijk zijn geïnformeerd over het plan. Er volgen nog individuele gesprekken over detailuitwerking per perceel en schadevergoeding. Zij hebben begrip voor de maatregel en gekozen werkwijze, maar wel bedenkingen tegen het feit dat dit plan de nodige landbouwgrond kost. Met de bewoners van Kampereiland is in de afgelopen jaren uitgebreid gecommuniceerd over de ontwikkeling van de plannen. Met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen is over de realisatie van het plan uitgebreid samengewerkt en afgestemd.

Kosten
Voor de uitvoering van de dijkverbetering is maximaal 4,8 miljoen euro beschikbaar. Provincie Overijssel subsidieert dit project voor 50% met een maximum van 2,4 miljoen euro.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*