Privacy ook voor D66 Kampen hot item

Foto van auteur

Gemeenten moeten de privacy van hun inwoners beter beschermen. D66 Kampen schaart zich daarom achter het pleidooi dat D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw vandaag hield om een privacy-handvest in te stellen.

Allerlei privégegevens worden overal maar opgeslagen en gedeeld. Denk aan de zorg, maar ook de inzet van drones, toenemend cameratoezicht en het uitwisselen van parkeergegevens met de Belastingdienst. Niet altijd is duidelijk wat er precies wordt geregistreerd en wie er toegang toe heeft. D66 wil daarom een betere bewaking van de privacy, en betere bescherming van burgers, zo stelde D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw. Zo moeten bijvoorbeeld bewoners van gemeenten de bevoegdheid krijgen om hun persoonsgegevens uit gemeentelijke computerbestanden te laten verwijderen.

De fracties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben al laten weten dat zij het plan omarmen en dat zij zich hier hard voor zullen maken tijdens de komende collegeonderhandelingen.

nummerplaat_no-fo-to

Ook D66 Kampen onderschrijft het pleidooi van Gerard Schouw voor een actieve privacybescherming door gemeenten. Bij de totstandkoming van het Kamper Kompas heeft D66 regelmatig gewezen op het belang van privacy, met als resultaat dat nu wordt gewerkt aan een beleid waarbij de hulpvrager zelf het beheer voert over zijn of haar dossier, en dus ook zelf kan bepalen wie toegang heeft tot de persoonsgegevens. De Facebook-actie tegen het kentekenparkeren in Kampen laat in ieder geval zien dat het onderwerp leeft bij Kampenaren.

Gerelateerde Berichten

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: