Project UI gaat de volgende fase in (video)

Repetities van het theaterproject voor de jeugd beginnen nu echt

Bij een ondergaande zon in Zeeland is het definitieve script geschreven. Daarmee komen de voorbereidende repetities tot een einde. De tieneracteurs van het theaterstuk binnen Project UI gaan nu echt repeteren, voor het script zoals dat de afgelopen maanden vorm heeft gekregen. Dinsdag 12 mei was het zover.

Project UI KampenNa een lastige selectie in februari uit de tientallen aanmeldingen, zijn in maart en april de eerste repetities gehouden met de uitverkorenen: De jongeren die straks een theaterstuk gaan opvoeren als opening van de Kamper Ui(t)dagen. Eerst in een echt theater, te weten de Stadsgehoorzaal, en daarna nog op hun scholen tijdens de introductieweken. De inhoud van het stuk is ontstaan tijdens de repetities en de maaltijden daaraan voorafgaand. Tijdens dit informele samenzijn kwam naar boven wat er leeft bij de jongeren en zo sluit het stuk daar straks goed op aan. Uit al deze opgedane inspiratie is het uiteindelijke script geschreven en beginnen nu de definitieve repetities.

Anne Louise Sikkema
Het project is een initiatief en een idee van de 25-jarige Kamperse Anne Louise Sikkema, in het dagelijks leven werkzaam bij Stichting Welzijn in Kampen. Ofschoon het project een belangrijke sociale component heeft, wil ze niet de nadruk op het welzijnsaspect leggen. Anne Louise wil simpelweg cultuur en persoonlijke ontwikkeling samen brengen. Mede door de intensieve, persoonlijke begeleiding kunnen de jongeren veel praktische zaken leren door met drama bezig te zijn, zoals zingen, spreken, voordragen en acteren. Tegelijkertijd leren ze veel van de sociale interactie. Dit project is een pilot voor Anne Louise. Ze hoopt in de toekomst vaker soortgelijke projecten op te zetten waarin de jongeren kunnen genieten, hun vaardigheden kunnen ontdekken en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Fokko bij Project UI in KampenFokko Mellema
In de voorbereidende repetities waren twee bijzondere workshops opgenomen. Een workshop met de Kamper zanger Fokko en een workshop met de Kamper Stadsdichter Bas Nijhof. In de workshop met Fokko maakten de jongeren kennis met het proces om tot een liedje te komen. Vaak bestaat dat uit de stappen brainstormen, tekst schrijven en melodie bedenken. Het was Fokko echter opgevallen hoe de deelnemers vaak al de tekst gingen zingen voordat de melodie vast stond. Uit een tekst kan al een melodie spreken, zoals de coupletjes al een zeker metrum hadden, en dat bleken de jonge acteurs in spé haarfijn aan te voelen. Iedereen was erg enthousiast en Fokko heeft de groep als heel veilig ervaren. Ze voelden zich prettig bij elkaar en hoefden zich bijvoorbeeld niet voor elkaar te schamen. Bas Nijhof kwam een week later in zijn workshop terug op de teksten om die te verfijnen en te optimaliseren.

De Kamper steracteurs in de dop vormen een hecht cluppie waarmee Project UI een veelbelovend theaterstuk in het vooruitzicht stelt. Op 3, 4 en 5 juli vinden er vier uitvoeringen plaats in het Vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal aan de Burgwal in Kampen. In augustus volgen er voorstellingen voor de eerste en tweede klassen van het Almere College en mogelijk ook van het Ichthus College. KampenOnline heeft een bescheiden bijdrage geleverd aan de vele nieuwe en soms enge facetten die bij toneel komen kijken. Naast het filmteam als ”publiek van buiten” werd er nu ook een echte camera op de spelers gericht!
Kamper Uien•    Volg Project UI op Facebook
•    Reserveer binnenkort bij de Stadsgehoorzaal

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*