Commissievergadering Kampen ‘verstoord’ door vreedzaam boerenprotest.

Foto van auteur

De commissievergadering van de Gemeente Kampen is donderdagavond ‘verstoord’ door een vreedzaam boerenprotest. Ruim 50 tractoren en ruim 150 boeren hebben donderdagavond de vergadering van de Gemeente Kampen laten onderbreken. Dit alles om een statement naar buiten te brengen tegen het stikstofbeleid van het Kabinet.

Omstreeks 20:15 reden de eerste tractoren het Burgemeester Berghuisplein in Kampen op, meer dan 50 tractoren parkeerden om het gemeentehuis om hun zorgen kenbaar te maken naar de Gemeente Kampen. Daarbij kreeg een kleine delegatie de gelegenheid om de raad toe te spreken. De overige boeren moesten buiten het gemeentehuis in de regen wachten. Tussen enig geklaag klinkt uiteindelijk ook: ‘Ach, wij boer’n binn’n ’t we ‘ewend met dit weer buut’n te stoan’.

De boeren uit de gemeente Kampen hielden een betoog in de raadszaal van de gemeente Kampen, waarna zij vroegen om de aangeboden voorbeeldbrief óf een eigen brief te sturen naar de kamerleden van hun partij in Den Haag.

Voorbeeldbrief:
Geachte meneer of mevrouw, (naam politicus)

Als bestuurder van de gemeente Kampen heb ik geconstateerd dat de impact van uw aangenomen stikstofbeleid enorm groot is. Het beleid is gestoeld op modellen die zeer theoretisch van aard zijn. Mijns inziens zou goed beleid gestoeld moeten zijn op feiten, niet op aannames.

Het platteland zal hard geraakt worden door dit beleid. Het zal de cultuur, economie en het bestaansrecht van boeren bedreigen. Dit beleid heeft bovendien verstrekkende gevolgen voor alle burgers. De voedselprijzen zullen namelijk hard blijven stijgen als dit beleid in uitvoering gebracht wordt. Op den duur is het bovendien niet ondenkbaar dat er onvoldoende voedsel zal zijn om alle inwoners te voeden.

Als bestuurder kan ik dit aangenomen beleid niet accepteren, laat staan uitvoeren. Ik zou u, als tweede kamerlid, persoonlijk willen oproepen om ook te gaan staan voor gedegen beleid dat op feiten berust en positief bijdraagt aan onze samenleving. 

Met vriendelijke groet, 

(Uw Naam)
(Uw Partij)

Na de lichte teleurstelling van het ontbreken van de burgemeester onder de commissieleden, kwam burgemeester De Rouwe toch nog spontaan een geprek met de boeren voeren in de hal van het Stadhuis. Die lichtte zijn afwezigheid toe, welke mede te maken had met het protest. De burgemeester en diverse raadsleden gaven de boeren complimenten voor het vreedzame protest, dit werd duidelijk benadrukt omdat het er elders in het land anders aan toe is gegaan.

Het betoog van de boeren, en de reactie van burgemeester De Rouwe is in onderstaande video te zien:

Gerelateerde Berichten

Plaats een reactie