Rijden zónder invloed is de normaalste zaak van de wereld

Rijden zónder invloed is de normaalste zaak van de wereld

Rijden in het verkeer vraagt om een scherpe blik. Als je nog moet rijden, drink je geen alcohol, gebruik je geen drugs en/of zware medicijnen. Dat moet de normaalste zaak van de wereld zijn en voor wie dat nog niet is, worden. Dat is het doel van de vernieuwde regionale campagne ‘Rijden Zonder Invloed’ in Gelderland en Overijssel.

In juni startte het campagneteam Rijden zonder invloed met de eerste acties. Dit was op het mbo Helicon in Nijmegen. Veel studenten zijn bezig met rijlessen of hebben onlangs hun rijbewijs gehaald.
Een mooi moment om hen bewust te maken van de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. In een 3D-Tripping simulator ervaren zij zelf hoe het is om met alcohol en drugs achter het stuur te
stappen. Al snel ontdekten de studenten dat alcohol en drugs echt niet samengaan met het verkeer. “Ik stap nooit meer in bij iemand die gedronken heeft”

Afgelopen maand konden studenten kennis maken met de 3D-Tripping Car. Één voor één stapten ze in de simulator en met effect. We spraken Esther Hulsbosch, docent bij Helicon: “De studenten waren meer dan onder de indruk van de actie. Doordat er niet geoordeeld werd over het drank- en
drugsgebruik, voelden de jongeren zich vrij om hier open over te praten. De studenten schrokken van de effecten op hun rijprestaties. Ik hoorde een aantal van hen zeggen: ‘Dit was toch wel erg heftig’.

Ook studenten die wel eens in de auto waren gestapt bij een bestuurder onder invloed, gaven aan dat nooit meer te willen doen.” In het gesprek na deelname aan de simulator trokken de jongeren samen de conclusie: Onder invloed deelnemen aan het verkeer? Dat is levensgevaarlijk!

Rijden Zonder Invloed
Deze actie maakt deel uit van de campagne ‘Rijden Zonder Invloed’, waarin aandacht wordt gevraagd
voor de gevolgen van het rijden onder invloed van alcohol, drugs en zware medicijnen. Want hoewel iedereen weet dat rijden onder invloed gevaarlijk is, stappen er nog steeds mensen onder invloed achter het stuur. Helaas is het nog steeds één van de belangrijkste oorzaken van ernstige verkeersongevallen in Nederland.

Het is maar een klein ritje’
Hoewel veel mensen vinden dat alcohol en drugs niet samengaan met het verkeer, vindt een deel dit vooral van toepassing op anderen. Men overschat vaak het eigen kunnen: ‘Ik kan veel beter tegen alcohol dan anderen’. Of ze onderschatten het gevaar: ‘Het is maar een klein ritje naar huis’. Ook gebrek aan alternatieve mogelijkheden om thuis te komen en het gevoel dat het ongestraft kan, maakt dat sommige mensen nog steeds onder invloed aan het verkeer deelnemen.

Campagne in 2021
De afgelopen jaren is de Rijden Zonder Invloed-campagne met succes ingezet in Gelderland en Overijssel. De campagne gaat daarom ook dit jaar door, met een geheel nieuwe look en feel. De
verschillende acties van de campagne maken mensen bewust van de gevaren van alcohol, drugs en medicijnen achter het stuur. Dit moet ertoe leiden dat ‘rijden zonder invloed’ de norm wordt.
Het campagneteam gaat met onder andere VR-brillen, alcohol- en drugstesten en alcokarts langs
parken, stads- en dorpscentra, scholen, bedrijven en sportverenigingen in de provincies. Met levensechte simulaties spelen de verschillende acties in op het risicobesef en de zelfoverschatting van
mensen. Met een quiz, debat en lespakket zet het actieteam aan tot nadenken. Zo leren scholieren en studenten hun medeleerlingen overtuigen van de gevaren van alcohol/drugs met een zelfgemaakte pitch. Bij evenementen bespreekt het actieteam alternatieve mogelijkheden om bestuurders die toch
gedronken hebben, veilig thuis te laten komen. Tijdens alle acties houdt het campagneteam zich aan de RIVM-richtlijnen en worden acties alleen
ingezet als de coronamaatregelen dit toelaten.

Benieuwd welke acties er zijn, wanneer het team ergens te vinden is of jouw kennis van alcohol, drugs
en medicijnen in het verkeer testen? Kijk dan op www.rijdenzonderinvloed.nl.

ROV Oost-Nederland
De campagne is een initiatief van het ROV Oost-Nederland. Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland
en Overijssel dé partner voor verkeersveiligheid. Met kennis van verkeersveiligheid en Oost-
Nederland brengen we de juiste partners bij elkaar en initiëren we projecten. We richten ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. De ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*