Samenleving in Gesprek organiseert in Kampen een Dialoogtafel over Verantwoordelijkheid in de Samenleving

227

In een wereld die steeds complexer lijkt te worden, is het belangrijker dan ooit om na te denken over onze (gewijzigde) verantwoordelijkheden ten opzichte van anderen, de samenleving en de wereld waarin we leven. Hoe kunnen we op een warme, respectvolle en ethische manier omgaan met de ander en de omgeving om ons heen? Wat betekent het om verantwoordelijk te zijn naar de ander, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau?

Rondom dit thema organiseert Samenleving In Gesprek op dinsdag 21 mei dialoogtafels waarbij we in groepjes van 8 met elkaar in gesprek gaan om dit onderwerp te verkennen. Verkennen op een manier waarbij uw inzichten en vragen leidend zijn. Het thema kan vanuit diverse invalshoeken benaderd worden zoals bijvoorbeeld vanuit de specifieke verantwoordelijk van de burger, het bedrijfsleven (zie bijv Rutger Bregman’s morele ambitie cirkels), de boeren of de overheid. Op deze avond van de dialoog willen we de focus leggen op de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. We gaan met elkaar op zoek naar nieuwe inzichten die kunnen bijdragen aan een betere samenleving vanuit de mens.

Een ieder is welkom om mee te doen met de gesprekken. Zie jij zaken in de samenleving die verandert kunnen worden of beter zouden kunnen verlopen? Ben ook jij met compassie geïnteresseerd in de levensomstandigheden van je medebewoner? Dan ben je van harte welkom.

Het is bedoeling van Samenleving In Gesprek dat de dialoogtafels zullen leiden tot vervolg gesprekken en wellicht nieuwe initiatieven. Daartoe zullen wij jaarlijks een aantal dialoogtafels organiseren om dit thema met elkaar verder uit te diepen.

Geïnteresseerd? Meld je aan via https://weblocal.bibliotheekkampen.nl/agenda