SGP: ” Reeve – er zijn onverantwoorde risisco’s aangegaan met publiek geld”

Reactie SGP inzake ‘informatienota terugblik Reeve’

SGP- betreurt gang van zaken rond plan Reeve en wil herhaling voorkomen

De SGP heeft met veel belangstelling kennisgenomen van de informatienota terugblik Reeve. De boodschap die de SGP in de nota leest is: “Heel jammer dat Reeve niet door kan gaan, maar helaas zijn we het slachtoffer geworden van een goed bedoelde, maar wat al te strikt toegepaste nieuwe richtlijn die Ladder van duurzame verstedelijking heet.”

De SGP vindt dat een te milde voorstelling van zaken en wil onderstrepen dat er onverantwoorde risico’s zijn aangegaan met publiek geld en benadrukt dat een dergelijke situatie in de toekomst niet meer mag voorkomen. Immers, ondanks kritische noten van diverse fracties zijn de plannen voor Reeve doorgezet in raad en college. De SGP-fractie heeft steeds gevraagd naar onderbouwing van de brief van de provincie, een onderbouwing waarvan nu ook De Raad van State aangeeft dat die onvoldoende is om de regionale behoefte aan woningbouw te ondersteunen. Ook was de SGP kritisch over het rooskleurige USP-onderzoek. Daarnaast zijn mogelijkheden tot voortijdige beëindiging van het traject, zoals het exit-scenario, genegeerd. De gemeenteraad en het college hebben volgens de SGP op basis van te rooskleurige verwachtingen besluiten genomen en dit risicovolle traject te lang doorgezet.

De SGP is blij te merken dat het college erkent dat er dingen zijn misgegaan en dat er ruimte voor lering ontstaat. Toch is daarmee niet alles gezegd. De consequenties zijn groot, zeker in financiële zin. Als geheel van de raad zijn alle partijen formeel verantwoordelijk voor de genomen besluiten, ook voor die besluiten waar ze mogelijk zelf geen voorstander van waren. De SGP is in dit dossier overduidelijk geen voorstander en is dat ook nooit geweest. In die zin voelt de SGP-fractie dan ook geen verantwoordelijkheid voor de oorzaak van dit probleem. De SGP betreurt de gang van zaken wel enorm, gezien de schade voor onze gemeente die de totale financiële gevolgen van dit project bij het mislopen ervan niet kan dragen en nooit heeft kunnen dragen. Wat de SGP betreft kan en mag de gemeente Kampen nooit meer in een dergelijke positie worden gebracht.

Het is daarom van belang om te vermelden dat de SGP er grote waarde aan hecht dat het project Reeve niet langer wordt gezien als een kansrijk woningbouwproject, maar meer als een groot risico voor de financiële positie van onze gemeente, wat uiteindelijk een bedreiging is voor de overige beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld Economie, Zorg, Onderwijs, Arbeidsparticipatie en Groenonderhoud.


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*