Shalom jubileert met ontroerend concert

Door Niek Teune

IJSSELMUIDEN – Ter ere van het dertigjarig bestaan, gaf Christelijk Gemengd Koor Shalom op zaterdag 27 februari jongstleden een jubileumconcert in Hervormde Gemeente De Hoeksteen. Ondersteund door diverse musici verzorgde het koor een prachtige avond. De volle kerk werd zichtbaar geraakt door de muziek en zang.

Christelijk Gemengd Koor Shalom had speciaal voor het concert een orkest in het leven geroepen. Deze bestond uit violisten Heleen Knoop en Philippine Hugen, cellist Myrthe van Hulst, hoboïst Diana Abspoel, dwarsfluitist Severin van Dijk, panfluittist Gerlinda van den Berg, vleugelist Johan Bredewout en organist André van Vliet. Het geheel stond onder leiding van dirigent Minne Veldman.

In de voorverkoop waren al veel kaarten verkocht, maar ook aan de kerk kochten veel mensen nog een toegangsbewijs. Zo begon om 19.30 uur het concert voor een volle kerkzaal. Het eerste stuk dat door Shalom gezongen werd, was ‘Jubilate, zing tot God’. Het werd op een vrolijke wijze door het koor gebracht, maar de dankbaarheid bij de koorleden voor het jarenlange samenzijn was goed te merken. Shalom zette zo de toon voor de rest van de avond, de avond waarop dankbaarheid het sleutelwoord vormde. Voorzitter Geke Frijlink opende vervolgens de avond met een warm welkom en gebed, waarbij ook de dankbaarheid doorklonk. Daarna werd, samen met het publiek, ‘’Grote God wij loven U’ gezongen, dat door organist Van Vliet op een mooie wijze werd ingeleid.

Bij ‘O machtig God’ was het de beurt aan Bredewout om zich te onderscheiden. Samen met de strijkers begeleidde hij het muziekstuk. Het eerste refrein werd door de vrouwelijke koorleden van Shalom gezongen, het tweede refrein door de mannen van Shalom opgedragen en het laatste refrein, dat tweemaal gezongen werd, werd door het hele koor aan het publiek gepresenteerd op een eerbiedige wijze, maar vol overtuiging. Na ‘Er is een God die hoort’, waarbij het voltallige orkest zich van zijn beste kant liet zien, was bij ‘Gaan met God’ een mooie wisseling tussen de mannen- en vrouwenstemmen hoorbaar. Er was sprake van een goed contact met dirigent Minne Veldman.

Vervolgens was het aan het gelegenheidsorkest om ‘Jezus, mijn Heiland’ aan het publiek te tonen. Hobo en dwarsfluit waren afwisselend te horen, waarbij de strijkers met hun vingers de instrumenten bespeelden. Dit gaf een bijzonder effect. De panfluit was later in het stuk op prominente wijze aanwezig. Na de samenzang van ‘k Heb geloofd en daarom zing ik’, liet het orkest ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ horen. Het was een vrolijke melodie, die krachtig eindigde. De laatste toetsaanslag van vleugelist Bredewout vulde als allerlaatste de kerkzaal. ‘Now let us all praise God and sing’ werd heel gepassioneerd en heel gedragen door het koor gezongen, waarbij opnieuw de goede afwisseling tussen de mannen, de vrouwen en de verschillende stemgroepen positief opviel. Het was het eerste stuk van de avond waarbij niet alleen de originele tekst in het programmaboekje was te lezen, maar ook de vertaling ervan.

Na ‘Achter de wolken’ was het de beurt aan het orkest om ‘Wees stil voor het aangezicht’ te spelen. De musici wisten gepassioneerd een indrukwekkend samenspel te bewerkstelligen. Organist Van Vliet liet bij de samenzang van ‘Looft God, looft Hem overal’ duidelijk van zich horen, waarna de andere musici bij ‘Machtig God, sterke Rots’ weer aan bod kwamen. De strijkers wisten het publiek te verrassen, door het tweede gedeelte snel te hervatten, nadat het eerste gedeelte niet rustig geëindigd was. Het tweede Engelse repertoire van de avond, ‘A Clare Benedictum’, werd tweemaal gezongen en eindigde heel gedragen en eerbiedig. Het daaropvolgende ‘The battle belongs to the Lord’ was een totaal ander muziekstuk, waarbij met panfluit en vleugel een oorlogssfeer gecreëerd werd. De bevlogen dirigent stuurde zijn koor vol passie aan. Een compliment verdient het koor voor de duidelijke articulatie, ondanks het hoge tempo van het muziekstuk.

‘Van U zijn alle dingen’ werd samen gezongen voordat het orkest met ‘Hoe groot zijt Gij’ het laatste aparte orkestrepertoire speelde. Daarna mocht Christelijk Gemengd Koor Shalom nog een drietal stukken brengen, namelijk ‘U prijzen om wie U bent’, ‘Uw liefde is het hoogste goed’ en ‘Jubel voor de Heer’. Bij de laatstgenoemde twee wist vleugelist Bredewout zich positief te onderscheiden. ‘Jubel voor de Heer’ werd in canon gezongen, wat een bijzonder effect gaf. Het was het laatste stuk dat alleen door het koor gezongen werd. Tweede voorzitter Gerda ten Berge sprak vervolgens dankwoorden uit en las een gedicht voor, dat speciaal voor het jubileumconcert van Shalom geschreven was. Een attentie was er voor de musici, kosters en dirigent Minne Veldman. De samenzang van ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen’ vormde de feitelijke afsluiting van de avond. Het orkest liet in het lange voorspel met heldere klanken nog eenmaal duidelijk van zich horen.

Dirigent Minne Veldman kijkt met een zeer tevreden gevoel terug op het jubileumconcert. ‘Het was een prachtige avond. Ook van het orkest heb ik enorm genoten. Het betreft vakmensen, die een fantastische prestatie geleverd hebben’, vertelt Veldman. De dirigent heeft tevens lovende woorden over de leden van Christelijk Gemengd Koor Shalom. ‘Ze vormen samen een leuke groep, die massaal naar de repetities komt. In de drie jaar dat ik hier dirigent ben, heb ik duidelijke progressie gemerkt. Ik hoop van harte dat het zo door mag gaan en we in de toekomst opnieuw een prachtig jubileumconcert mogen geven.’

Foto: Herman ten Berge
Foto: Herman ten Berge