Kampen vraagt bij Kamerleden aandacht voor snelle verbreding N50

De gemeente Kampen maakt zich sterk om de situatie op de N50 te verbeteren. Zij ziet graag dat de verbreding van de N50 versneld uitgevoerd wordt. Dit vanwege het grote economische belang voor de regio en het vergroten van de verkeersveiligheid.

In een brief aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu vraagt de gemeente Kampen om verbreding van de N50 van een twee- naar een vierbaansweg voortvarend op te pakken. Aanstaande donderdag vergadert de vaste Kamercommissie Infrastructuur & Milieu over de Meerjarige Infrastructurele projecten op het gebied van Ruimte en Transport (MIRT). De gemeente Kampen, provincie Overijssel en Regio Zwolle zien graag dat de N50 op de agenda van het MIRT komt.

De ambitie om de N50 op te waarderen hangt direct samen met het grote economische belang voor de regio. Kampen maakt deel uit van de regio Zwolle, die op nummer drie staat in de lijst van economische toplocaties in Nederland. De N50 is een belangrijk logistiek knooppunt. Een betere verkeersdoorstroming op dit knooppunt is essentieel. De huidige N50 wordt als zeer onveilig ervaren. Uit ongevalstatistieken die Kampenonline eerder publiceerde blijkt dat zich veel incidenten en ongevallen hebben voorgedaan op het wegvlak Zwolle-Kampen. Ook wordt dit wegvak als zeer onduidelijk ervaren vanwege de variatie aan weginrichtingen en de wisseling van het aantal rijstroken.

Ongevallenregistratie
Twee maal per jaar worden de ongevallencijfers aangeboden aan de Tweede Kamer. Op het hiervoor genoemde traject van de N50 vonden van 2006 tot 2014 3 dodelijke ongevallen plaats, 28 ongevallen met letsel en ongeveer 348 ongevallen in totaal. Over het lopende jaar kan RWS geen mededelingen over doen. De verkeersintensiteit bedraagt gemiddeld 29.400 voertuigen per etmaal in beide richtingen.

De gemeente Kampen zet zich samen met de provincie Overijssel in om de verbreding van de N50 op de politieke agenda te krijgen in Den Haag.

N50 file
Foto: Piet Harms

Kampenonline publiceerde al eerder de ongevallencijfers van de N-50 Kijk HIER voor een uitgebreide reactie van Rijkswaterstaat.