Reactie GBK op sociaal plan zwembad,

 

Waarom moet de gemeente betalen?

Hoewel er in de afgelopen jaren diverse keren werd naar gevraagd, was de toenmalige wethouder Pieter Treep van mening dat we ons als gemeente geen zorgen hoefden te maken voor de kosten van het vertrekkende personeel van de besloten vennootschap Sportfondsen Kampen B.V.

zwembadHet bedrag dat we als gemeente uitspaarden door de vroegtijdige verkoop van Sonnenberch in IJsselmuiden –een bedrag van € 400.000,=- zou ruim voldoende zijn voor het bekostigen van het op te stellen Sociaal Plan. Maar GBK zet grote vraagtekens bij het plan: er is een “goudgerand” plan opgesteld dat we de afgelopen jaren niet meer gezien hebben in de ontslagwereld. En ook niet meer zullen zien, gelet op de komende veranderingen die er in het ontslagrecht in 2015 zullen plaatsvinden! Is dat een probleem? Nee niet voor GBK.
Als Sportfondsen Kampen BV dat voor haar personeel wil doen, wie zijn wij om daar wat tegen te hebben? Maar de rekening komt bij de gemeente te liggen. Waarom zit de gemeente Kampen niet zelf aan de onderhandelingstafel als zij toch al zouden moeten betalen? Waarom nu al? Waarom niet eerst wachten en kijken of men personeel kan helpen bij het vinden van nieuw werk?

Waarom wordt niet opgenomen dat mensen ander passend werk niet mogen weigeren onder sanctie van uitsluiting van het sociaal plan? De prikkel om ander werk te accepteren is totaal niet aanwezig. Waarom niet eerst afwachten tot de nieuwe exploitant is gevonden en met hem overlegd kan worden wie er allemaal over kan, desnoods met wat hulp. Immers blijven werken is beter dan met een zak met geld thuis zitten. Waarom wordt er een maximum ontslagvergoeding opgenomen van € 225.000,= terwijl maatschappelijk aanvaardbaar is dat dat bedrag op maximaal € 75.000,= ligt en dit ook in regelgeving is (en wordt) vastgelegd.

Kortom, wat GBK betreft moet er nog veel water door de IJssel voordat zij in kan stemmen met een sociaal plan. Lees het hele verhaal van onze fractievoorzitter op onze website

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*