SP feliciteert logopedisten en onderwijs

sp logo

Bijna twee jaar geleden diende de SP Kampen een motie in namens de logopedisten uit Kampen. Het betrof een plan om de preventieve logopedische screening op basisscholen te herintroduceren. Door bezuinigingen was deze screening gestaakt. Dankzij de inzet van de logopedisten zijn de kosten echter vele malen minder dan voorheen en vindt, naast de SP, ook het college van B en W dat herintroductie van de screening wenselijk en verstandig is.

SP gert-jan-van-wijngaarden“Niet zo gek natuurlijk”, aldus raadslid SP Gertjan van Wijngaarden, ” de oorspronkelijke kosten van de screening zijn teruggebracht van 84.000 euro per jaar , naar 18.000 euro per jaar”. De bezuinigingen zijn volgens van Wijngaarden voornamelijk behaald door te gaan screenen met een freelance logopedist i.p.v. een logopedist werkzaam voor de GGD, eenmaal per jaar te screenen i.p.v. tweemaal en geen betalingen te laten gescheiden op basis van pakketprijzen.

“Het is geweldig dat ondanks de financieel moeilijke tijd waarin we ons begeven er toch een kwaliteitsslag gemaakt kan worden in ons Kamper onderwijs. Want wanneer een kind logopedische problematiek heeft kan dat van invloed zijn op zijn/haar ontwikkeling. Daarom feliciteren wij de logopedisten en het Kamper basisonderwijs met deze kwaliteitsslag”. Het plan wordt betrokken in de perspectiefnota 2017-2020.