SP: Jaarrekening geeft somber beeld

De SP is kritisch ten aanzien van de jaarrekening van het afgelopen jaar, 2015. De partij is niet te spreken over de financiële positie van de gemeente Kampen. Eerder deze maand presenteerde het college de jaarrekening waaruit blijkt dat de reserves op raken, budget overblijft voor zorg en waarbij de grondbank veel geld kost.

Net als de Tweede Kamer fractie in Den Haag is de plaatselijke fractie bezorgd over de forse overschotten die veel gemeentes hebben op het sociale domein. SP raadslid Lammert Bastiaan vindt dat geld beschikbaar voor zorg ook aan zorg besteed moet worden: ‘Steeds meer mensen moeten thuis blijven wonen en de nood is daar ook het hoogst, mede door de steeds weer nieuwe bezuiniging op tal van gebieden in de zorg en de stapeling van de kosten komt een groep mensen er berooid af, dat moeten we niet willen.’ Door de bezuiniging binnen de huishoudelijke zorg krijgen nu veel ouderen en mensen met een beperking niet de hulp waar ze volgens recht op hebben.

Ook maakt Bastiaan zich druk om de mantelzorgers: ‘De druk op de mantelzorger wordt door de bezuiniging alleen maar groter, terwijl voor mantelzorg meer dan € 300.000,– is blijven liggen. Geef deze mensen nu eens een extraatje vanuit dit budget, zij voorkomen dagelijks dat de zorg duurder en onbetaalbaar wordt.’

De rentekosten en de kosten voor het afwaarderen van gronden drukken zwaar op de gemeentekas, Bastiaan:  ‘Miljoenen euro’s op jaarbasis gaan op aan de grondbank en de inkomsten zijn nihil, dat is zorgelijk. Door te speculatief handelen en te optimistisch denken moeten we nog jaren lang op de blaren zitten.’

De jaarrekening van 200 pagina’s werd afgelopen woensdag besproken en wordt in de raadsvergadering van juli behandeld. De accountant heeft nog geen goedkeuring gegeven aan de jaarrekening die voor half juli klaar moet zijn.