Op zaterdag 6 april, van 10:00 tot 12:00 uur, zal de SP een meldpunt Wonen organiseren op de hoek van de Beekmanstraat en Jacob Catsstraat.

De lokale SP is zeer geïnteresseerd in de ervaringen van bewoners in de Jacob Catsstraat, ook wel bekend als “de lage flats”. Sinds deltaWonen in 2018 renovatiewerkzaamheden aankondigde, heerst er echter stilte. Bewoners hebben geruchten gehoord over mogelijke sloopplannen, maar deltaWonen geeft hierover geen duidelijkheid. Daarom willen wij graag horen hoe bewoners deze situatie ervaren, welke informatie zij hebben en hoe het contact met deltaWonen verloopt.

Voorzitter Gerco van Oene benadrukt het belang van dit initiatief: “Het zou schrijnend zijn als er enerzijds gejuich is over de spoedige bouw van 120 sociale huurwoningen in de komende jaren, terwijl anderzijds wordt besloten dat bijna 100 woningen gesloopt worden. Zonder onderzoek kunnen we geen standpunt innemen, vandaar dit meldpunt als startpunt voor onderzoek en indien nodig actie.”

Wij verzekeren u dat we nauw zullen samenwerken met de bewoners en de bewonerscommissie, waaronder goede relaties met André Zwiers en Alice Koops. Later in april zullen we gezamenlijk overleggen over het vervolg van dit initiatief.

Voor meer informatie en updates kunt u terecht op de website van de lokale afdeling van de SP in Kampen.