Spreekuur Cultuurfonds Kampen

folkmuzikanten van Scrum heropen slijterij Post
Het Cultuurfonds Kampen is een fonds op naam dat ondergebracht is bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Voor projecten op het gebied van kunst en cultuur die in de gemeente Kampen plaatsvinden kan een financiële bijdrage worden aangevraagd. Aanvragen voor het derde kwartaal moeten voor 15 augustus zijn ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Het Cultuurfonds Kampen is een fonds van en voor cultuur in de gemeente Kampen.
In aanmerking voor een financiële bijdrage komen vernieuwende projecten die de cultuurdeelname in de gemeente Kampen vergroten, zich onderscheiden als het gaat om amateurkunst, streven naar samenwerking tussen instellingen, amateurkunst en professionals, en stad Kampen, IJsselmuiden en alle kernen als een aantrekkelijke bruisende en levende gemeente op de kaart zet.

Het Cultuurfonds Kampen houdt een keer per maand een spreekuur in het Stedelijk Museum Kampen. Bij een van de ambassadeurs van het Cultuurfonds Kampen kan men dan terecht met vragen over het Cultuurfonds Kampen. De volgende informatiebijeenkomst is op zaterdag 11 juni van 10 tot 12 uur.

Voor meer informatie over het Cultuurfonds Kampen of ter voorbereiding van een aanvraag kan men contact opnemen met cultuurmakelaar Eléon de Haas, info@cultuurmakelaar.com of 06-23040169.