Vanaf 2 april vindt er elke eerste dinsdag van de maand van 10:00 – 12:00 uur een spreekuur over eenzaamheid plaats bij Informatiepunt Kampen. Inwoners die zich af en toe eenzaam voelen en op zoek zijn naar gezelschap of mogelijkheden om anderen te ontmoeten, zijn welkom voor een gesprek met een medewerker van Humanitas of WijZ Welzijn.
Er wordt geluisterd naar de wensen van de inwoner en samen gekeken naar wat mogelijk is. Aanmelden is niet nodig. Er is privacy en het is gratis.

Vanwege de toenemende signalen over eenzaamheid binnen de gemeente, verwacht Informatiepunt Kampen in een groeiende behoefte te voorzien. Bart Drost, coördinator van het informatiepunt: “Veruit de meeste hulpvragen die bij ons binnenkomen gaan over eenzaamheid of het ontbreken van een netwerk. Inwoners willen graag hun verhaal kwijt en vinden het fijn als er met ze meegekeken wordt naar wat er allemaal mogelijk is. Daar spelen wij nu op in.”

In Gesprek over Eenzaamheid
Er wordt in de gemeente Kampen al veel georganiseerd voor mensen die eenzaam zijn, maar het is vaak niet duidelijk wát er allemaal mogelijk is. Op de website van Informatiepunt Kampen staat een uitgebreid overzicht van organisaties, diensten en activiteiten die hierin iets kunnen. Om te kijken wat goed bij de behoefte van de inwoner past, zal de medewerker van WijZ of Humanitas tijdens het spreekuur ‘In Gesprek over Eenzaamheid’ goed luisteren en daarna de mogelijkheden bespreken. Als het nodig is worden de eerste contacten samen gelegd.

Maatje, buddy en gezelschap
Tot slot adviseert Drost de inwoner op zoek naar gezelschap ook eens te kijken op www.kampenvoorelkaar.nl. Dit is het nieuwe online platform voor vrijwilligerswerk, burenhulp en gezelschap in de gemeente Kampen. “We hebben al een paar honderd inschrijvingen, waarbij de categorie ‘maatje, buddy & gezelschap’ veruit het meest populair is. Plaats daar gerust een vraag zodat je in contact kan komen met anderen. Of bekijk het hulpaanbod van vrijwilligers in de buurt. Het is gratis én veilig, en het werkt vaak supergoed!”

In Gesprek over Eenzaamheid
Elke 1e dinsdag van de maand, 10:00 – 12:00 uur
Informatiepunt Kampen
Locatie: 1e verdieping Bibliotheek Kampen
www.informatiepuntkampen.nl