Stewards helpen Rijkswaterstaat

stewards

Van 19 juli tot en met 24 augustus zet Rijkswaterstaat weer stewards in op een aantal drukke sluizen zoals Roggebotsluis bij Dronten.

De stewards assisteren recreatieschippers bij het kiezen van de plaats in de sluiskolk en bij het afmeren. De stewards dragen zo bij aan vlot en veilig scheepvaartverkeer.

Met mooi weer neemt de drukte op de vaarwegen toe. Vooral bij sluizen kan dit leiden tot gevaarlijke situaties en lange wachttijden. Grote vrachtschepen en kleine plezierjachten moeten hier samen manoeuvreren in een beperkte ruimte.

Het passeren van sluizen vinden veel recreatieschippers niet eenvoudig. Het is lastig om te manoeuvreren in een beperkte ruimte. Daarbij moeten schippers goed opletten, rekening houden met andere schepen en met de sluismeester communiceren. In de zomerperiode bemant Rijkswaterstaat daarom drukke sluizen met stewards.

Wat doen de stewards?
Concreet ondersteunen stewards de recreanten tijdens het passeren van de sluis door: de instructies van de sluismeester door te geven, bijvoorbeeld met betrekking tot de volgorde van invaren en het plaatsnemen in de kolk; het aannemen en losgooien van lijnen; het beantwoorden van vragen en het geven van informatie. Stewards werken onder supervisie van de sluismeester.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*