Stille tocht herdenkt wegvoering Joodse Kampenaren

Foto van auteur

De commissie Kerk en Israël van de PKN te Kampen organiseerde donderdag een stille tocht in Kampen. Deze tocht, welke elke vijf jaar wordt gehouden, herinnert aan de wegvoering van de Kamper Joodse gemeenschap op 17 november 1942. Een kleine honderd Kampenaren waren bij deze stille tocht aanwezig. Namens het college van B&W was wethouder Bernhard van den Belt aanwezig.

De tocht voert van de parkeerplaats tegenover het station, waar ooit de Buitensociëteit heeft gestaan. Deze sociëteit was de plek waar de Joodse stadsgenoten verbleven in de nacht van 17 op 18 november. Op de 18e volgde transport naar Westerbork, voor de meesten vrij spoedig gevolgd door deportatie naar Auschwitz.

Een zwarte bladzij in de Kamper geschiedenis, waar Kampenaren machteloos moesten toekijken, en het overgrote deel van het Kamper politiekorps de opdracht van de bezetter om deze mensen op te halen heeft uitgevoerd.  Van de 34 Joodse Kampenaren die zijn gedeporteerd heeft niemand de oorlog overleefd.

De stille tocht leidde vanaf de parkeerplaats, via het station, waar de namen van de Joodse Kampenaren werden afgeroepen, over de IJsselbrug naar de synagoge. Daar werden lichtjes geplaatst op de stoep vlak onder het monument. Vanuit de entree van de synagoge klonk vioolmuziek. Voorzitter van het organiserende comité Wout van Capelle bedankte de aanwezigen en gaf het woord aan ds. Hans van der Velde, die in zijn toespraak refereerde aan het toenemende antisemitisme in Europa en riep de overheid op hier tegen op te treden.

De volledige toespraak van ds. van der Velden:

Toespraak gehouden op 17 november 2022 ter gelegenheid van de Stille Tocht.
Ter herdenking van de wegvoering van de Joden uit de stad Kampen,80 jaar geleden.
“Expliciet verbod op het ontkennen van de Holocaust,de vernietiging van 6 miljoen Europese Joden in de concentratiekampen in nazi-Duitsland.”,kopte een krant een paar weken geleden.            In het eerste rapport van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding sprak de voorzitter zijn grote zorgen uit over de toename van jodenhaat en antisemitisme in ons land: tussen mensen onderling, in stadions, de sociale media, in complottheoriën en door politici .”Het taboe op anti-joodse uitingen en daden gaat eraf. Daardoor houden de Joden in ons land hun Jood-zijn verborgen of schamen zich ervoor. Hij roept daarom de overheid passende maatregelen te nemen. Joden moeten zich veilig weten in ons land, Het is normaal om Jood te zijn”. schrijft hij.
De Holocaust wordt van weinig betekenis gevonden.Ze wordt zelfs ontkend. Misbruikt voor eigen politieke doeleinden. Zo werden b.v de vrijheidbeperkende maatregelen in de coronaperiode op een lijn gezet met die van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, vergeleken met andere genocide”s: die van het Armeense volk in 1915 en 1916, en van de Oigoeren in China in onze tijd. Wetenschappelijk gezien is dat mogelijk. Maar een vergelijking gaat toch mank. Want we vergeten dan zo gemakkelijk, dat in de Holocaust 6 miljoen Joden zijn vermoord, onder wie anderhalf miljoen kinderen.
Laten wij daarom ook het unieke van de Holocaust nooit vergeten! Zij was een bewuste, meedogenloze aanval op de menselijke waardigheid en vrijheid. Op het unieke van elk mens, ongeacht ras, godsdienst en sexuele voorkeur. Daardoor was een doelgerichte ontmenselijking mogelijk. De Holocaust was juist daarom een frontale aanval op het Joodse volk met zijn geboden, waarvan een van de belangrijkste is:”’u zult niet doden”’.Want elk mens draagt het beeld van de Eeuwige, J.H.W.H. Daarom was de Holocaust ook een aanval op Hemzelf als de ene, levende God!
De minister van justitie en veiligheid wil daarom jodenhaat en antisemitisme actiever bestrijden door het kleineren en het ontkennen van de Holocaust wettelijk strafbaar te stellen., zoals dat al in meerdere Europese landen het geval is.
Daarom blijft het nodig ook de wegvoering van onze Joodse medeburgers te blijven gedenken om zo stelling te nemen tegen alle vormen van jodenhaat.Ieder van u en van jullie op de eigen plaats
Marian Turski, overlevende van Auschwitz, riep ons in 2020 bij de herdenking van de bevrijding in 1945 op tot een elfde gebod:”U zult niet onverschillig zijn”.Auschwitz is niet uit de lucht komen vallen. Er was een lange weg van de eerste uitsluiting van de Joden uit de samenleving tot aan hun vernietiging”’,
Het Joodse volk leeft in het land van de belofte en daarbuiten. Een zichtbaar bewijs van de trouw van de Eeuwige aan zijn volk !
Ik dank u en jullie voor uw en jullie aanwezigheid en betrokkenheid.

U kunt nu naar huis gaan of nog even de synagoge binnenlopen ,opdat wij de namen en levens van onze Joodse stadsgenoten niet vergeten.
J.A, van der Velden.

Gerelateerde Berichten

1 gedachte over “Stille tocht herdenkt wegvoering Joodse Kampenaren”

  1. Goed dat dit gedaan wordt! Ik sta nog vaak stil bij al de stolpersteine in de Oudestraat en meerdere straten, en denk dan hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren!
    Onvoorstelbaarwat een holocaust

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: