’t Meer. Een nieuwe naam voor vertrouwde organisatie.

’t Meer. Een nieuwe naam voor Locatie IJsselmuiden en kleine kernen van Stichting Welzijn in Kampen

Stichting Welzijn in Kampen is de organisatie in gemeente Kampen voor Welzijn, die met veel vrijwilligers diverse activiteiten voor en door bewoners (jong en oud) organiseren. Tevens zorgen zij – samen met andere organisaties- ervoor dat de zelfredzaamheid en participatie van burgers worden vergroot. De laatste jaren zijn de medewerkers van Welzijn in Kampen in een aantal wijken en dorpen actief, waarbij zij zijn gehuisvest in diverse werklocaties in Kampen zoals: MFC Korteweg 4, wijkpost Colijnlaan 4 en Vloeddijk 79 .

Het team van Welzijn voor IJsselmuiden en de kleine kernen is gehuisvest in Oosterholtseweg 11 in Ijsselmuiden (achter sporthal Oosterholthoeve). Deze locatie staat bekend als jeugdhonk the Take, maar zal vanaf januari 2016 de naam locatie ‘t Meer krijgen. De activiteiten van jeugdhonk the Take zijn een onderdeel van het welzijnswerk in IJsselmuiden en kleine kernen. Naast deze activiteiten is de inrichting veranderd, zodat nieuwe groepen zich thuis kunnen voelen.

Waarom ’t Meer?
De nieuwe wijk en het gebied voor de locatie heet het Meerveld. Voor Welzijn een reden om zich te profileren als locatie ‘t Meer. ’t Meer staat voor het gegeven dat er van alles gedaan kan worden.
Het mag meer……

welzijnDe activiteiten in en rondom de locatie ‘ t Meer zijn o.a. voetbaltoernooien, buurtbijeenkomsten, Gezellig café (voor jongvolwassenen met een beperking), computercursussen, bijeenkomsten van levenskunst, ondersteuning van organisaties, sporten in de wijk, individuele gesprekken met burgers, ondersteuning groepen oud en nieuw en project FF Buurt’n. Naast een wijk en buurtfunctie heeft het een functie van inloop voor burgers, die ideeën, wensen of zorgen hebben. De werkers gaan ook actief naar burgers toe.

Vrijdag 15 januari om 19.30 uur zal de naamsverandering een feit zijn. Dit wordt gevierd tijdens de inloop, welke om 19.30 uur start. Vanaf 20.30 uur organiseert de jeugd van the Take een nieuwjaarsparty.
U bent van harte welkom bij team Welzijn , IJsselmuiden en kleine kernen Locatie“t Meer | Oosterholtseweg 11 | 8271 PS IJsselmuiden | Tel. 038 3317232 | M: info@welzijnkampen.nl