Taskforce onderzoekt ‘zorg’ van zorgaanbieders in binnenstad

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – De gemeente Kampen heeft een speciale Taskforce in het leven geroepen om de geboden zorg van zorgaanbieders in de Kamper binnenstad te onderzoeken. Politie krijgt herhaaldelijk melding van overlast door ‘jongeren die op straat bivakkeren waar zij zorg nodig hebben’. Volgens wethouder Peter van der Sluis moeten er daarom snel duidelijker regels voor zorgaanbieders komen. ‘We moeten het weer beheersbaar maken’, zo stelt hij. Ook zal er een grootschalig fraudeonderzoek worden gestart. ‘We maken ons ernstige zorgen om de zorg die nu al dan niet geboden wordt’, aldus burgemeester Koelewijn tijdens het wekelijkse persmoment.

Burgemeester en wethouders schrijven dit in een brief aan de gemeenteraad, waarmee zij reageren op eerdere vragen van de CDA-fractie. Burgemeester Koelewijn noemt het een brief over ‘zorgelijke zorgaanbieders in onze gemeente’. ‘We vernemen klachten langs tweeërlei weg. Een: krijgen de mensen wel de juiste zorg? En twee: helaas zijn er ook klachten over overlast en vreemd gedrag van jongeren op bepaalde plekken. Deze overlast valt te linken aan zorg of het gebrek aan zorg.’ Vooral vanuit de binnenstad klagen bewoners steen en been.

Column

Een eerdere column van ondergetekende journalist/tekstschrijver kreeg, naast kritiek als ‘kort door de bocht’, ‘ongenuanceerd’ en ‘onvoldoende geïnformeerd’, vooral veel bijval op Facebook van bewoners uit de binnenstad. Gechargeerd werd in de column gesproken over ‘jeugdzorg-maffia die rijk wordt over de ruggen van de getroebleerde jeugd’. Bewoners vanuit de binnenstad grepen het stuk aan om te vertellen dat er ‘veel huizen in de binnenstad worden opgekocht door ‘zorgaanbieders’ die er vooral jeugd in stoppen die voor veel overlast zorgen’. Volgens menigeen zou er ‘nauwelijks toezicht of begeleiding zijn’. Er zou in deze huizen veel lawaai zijn en gefeest worden, waardoor de binnenstad minder leefbaar wordt. Binnenstadbewoners weten vaak niet eens dat er een project begeleid wonen nabij hun woning is gevestigd, totdat beschonken jeugd voor overlast zorgt en de politie eraan te pas moet komen.

Zorg om zorg
Wethouder Van der Sluis: ‘We hebben zorg omtrent de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt en ook over de begeleiding en de financiering daarvan.’ Hij constateert bovendien dat de toenemende zorgvraag ook ‘doorwerkt in het participatiebudget’. ‘Mensen die van buiten worden gehaald en hier zorg krijgen, lopen ook vaak door naar ons loket om een bijstandsuitkering aan te vragen.’ Daarmee drukt deze ‘zorg’ extra zwaar op het gemeentelijke budget, zo blijkt. ‘Wij hebben als college zo onze zorg over de kwaliteit van de geboden zorg en de financiering hiervan’, klinkt het eufemistisch. ‘Ook zien we met name dat in de binnenstad en de aanpalende wijken, zoals Brunnepe, er sprake is van overlast.’

Een speciale Taskforce, waarin gemeente, politie, GGD en zorgverzekeraars participeren, gaat onderzoek doen naar deze zorgaanbieders en de kwaliteit van hun aangeboden zorg. ‘We willen duidelijk in kaart brengen wat er zoal in Kampen gebeurt, wat en hoe groot het probleem is, welke zorgen er zijn, en aan welke knoppen we kunnen draaien om een en ander beheersbaar te houden.’ Gedacht wordt aan betere spreiding, dan wel het verminderen van locaties, strenger vergunningenbeleid, toezicht én strengere regels omtrent PGB-plannen, zodat betere zorg is gegarandeerd. ‘Ook zijn er zorgen rondom zorgfraude’, aldus Van der Sluis. ‘Kortom: dat we betalen voor zorg die gewoon niet geleverd wordt.’ Een en ander staat ook landelijk op de agenda. ‘We werken nauw samen met het Informatieknooppunt Zorgfraude. We proberen via dat meldpunt met elkaar ook info te delen en zo zorgfraude te beperken.’ Vooral in de binnenstad zijn de afgelopen jaren veel panden in gebruik voor begeleid wonen van jongeren. Veel van deze jongeren komen niet eens uit deze regio, maar zijn naar hier uitgeweken omdat elders in het land de regels steeds strenger zijn geworden.

‘Waterbedeffect’

‘We gaan ook echt andere regels voor PGB invoeren’, aldus de wethouder. ‘We gaan kritisch kijken naar wat voor zorg er wordt aangevraagd en wie wat gaat leveren voor welke prijs. Daar gaan we bovenop zitten. Daarnaast willen we in de binnenstad meer de regie houden en strenger ‘aan de knoppen draaien’.’ In de ons omliggende gemeenten gebeurt dat laatste al steeds meer. Van der Sluis noemt dit ‘het waterbedeffect’. ‘Als ze in Zwolle of Hardenberg ergens druk uitoefenen, zien we hier een toename. Dat is nu ook echt aan de orde.’ Jongeren die via begeleid wonen in Kampen onderdak vinden, komen inmiddels van heinde en verre, zo stelt de wethouder. ‘Als er bijvoorbeeld in Amsterdam geen ruimte is, en ze zien dat hier ruimte is en dat daar streng wordt gehandhaafd, dan komen ze naar hier.’ Het wordt tijd om dat effect tegen te gaan, zo vindt hij. ‘We gaan als gemeente Kampen zo langzamerhand betalen voor heel veel mensen. Dat willen we niet. We willen zorg verlenen aan onze inwoners, maar niet aan heel Nederland.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*