Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gem. Kampen

ChampagneU bent van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kampen op dinsdag 6 januari 2015. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in de hal van het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 in Kampen.

De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Rond 20.00 uur start een kort programma waarbij u kennis kunt maken met enkele initiatieven uit de Kamper samenleving.

Iedereen heeft te maken met een veranderende samenleving waarbij sprake is van verschuivingen in de rol en taken van de overheid. Inwoners vragen steeds meer ruimte van de overheid om zelf te bepalen, te regelen en te organiseren.

De overheid verwacht op haar beurt weer dat inwoners steeds meer zelf gaan doen; zij kan het immers niet meer alleen. De Kamper Kracht wordt hiermee steeds belangrijker. Kracht die in Kampen al volop aanwezig is. Mooie voorbeelden hiervan zijn het project Buurt aan Zet, buurtinitiatieven waardoor de leefbaarheid in de wijk of kern vergroot wordt, en ook de Dorpsplannen. Hieruit blijkt de kracht van de Kamper samenleving. Het zijn inspirerende voorbeelden, die hopelijk stimuleren om de Kamper Kracht blijvend te versterken.

Elkaar ontmoeten en elkaar kennen is hierbij belangrijk, zodat we weten wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Vanaf het nieuwe jaar maken wij dit zichtbaar door de hal van het stadhuis anders in te richten. In plaats van wachtruimte, staat de inrichting van de hal volledig in het teken van ontmoeten en communiceren. U ziet het resultaat tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kampen. Wij ontmoeten u dan graag en gaan graag met u in gesprek.
U bent hartelijk welkom!

Namens gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders,
Bort Koelewijn, burgemeester
Jan Goedegebure, gemeentesecretaris
Henk van der Meulen, raadsgriffier

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*