Update werkzaamheden rondom Kampen

In het kader van IJsseldelta Programma werken verschillende instanties samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio. In de player hierboven zijn mooie luchtbeelden van de werkzaamheden die op dit moment bezig zijn te zien.

Betonnen fietspad Drontermeerdijk gedeeltelijk klaar
Als de werkzaamheden aan de Drontermeerdijk zijn afgerond fietsen fietsers over het nieuwe betonnen fietspad dat aan de buitenzijde en bovenop de dijk wordt aangelegd. Een deel van het fietspad is klaar. Fietsen mag al over het nieuwe deel en over het tijdelijk aangelegde fietspad.

Vorig jaar startte Boskalis met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanbrengen van de fundering voor het betonnen fietspad. Vrachtwagens voeren het beton aan en een betonpaver stort het beton. Naar verwachting is eind maart 2021 het gehele nieuwe fietspad klaar.

Werkzaamheden Schansdijk
De voormalige vuilstortlocatie aan de Schansdijk in Kampen is vanaf 2012 bestemd en herontwikkeld als multisportterrein. Inmiddels zijn op het terrein de Kamper Wieler Club (KWC), een modelvliegclub (Modelvliegclub Cumulus) en een aantal hondenverenigingen gevestigd.

De aanpassing van de aansluiting van de Schansdijk op de nieuwe parallelweg en de aanleg van de parallelweg vanaf Schansdijk richting Kampen aan de noordzijde van de N307, zijn voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de vernieuwde N307 Roggebot – Kampen. Deze werkzaamheden duren tot en met dit voorjaar.

Nieuw huis voor Boommarter en dwergvleermuis
De voorbereidingen voor de uitvoeringswerkzaamheden van de N307 zijn in volle gang. Zo wordt binnenkort begonnen met het kappen van bomen, waarvoor later in het project compensatie terug komt. Om de bewoners en gebruikers van deze bomen alvast een nieuw huis te bieden, heeft aannemerscombinatie Roggebot nestkasten geplaatst. Vier vleermuiskasten en 1 marterkast in het Revebos, ten zuiden van de N307 in Flevoland.

Voor de vleermuiskast is type ‘kleine bol’ opgehangen, deze zijn het meest geschikt als paarverblijfplaats van de Ruige Dwergvleermuis. Voor de Boommarter is ook een nestkast opgehangen. Deze nestkast is een stuk groter en heeft een vloeroppervlakte van 30×40 cm en een hoogte van 80 cm.