Vanaf vandaag De bijbel voor de 21e eeuw verkrijgbaar

Vandaag verschijnt de NBV21. Deze vernieuwde bijbelvertaling is dan ook direct verkrijgbaar bij Christelijke boekwinkel De Rank in Kampen. De NBV 21 is dé bijbel voor de 21e eeuw. Beter, scherper en krachtiger dan de eerste versie uit 2004, mede dankzij reacties van duizenden bijbellezers. De NBV21 brengt je dicht bij de bron.

Het eerste exemplaar van deze vernieuwde bijbelvertaling wordt ’s middags aangeboden aan koning Willem-Alexander door directeur Rieuwerd Buitenwerf. De overhandiging vindt plaats tijdens de feestelijke presentatie van de NBV21 in de Grote Kerk in Den Haag.

De NBV21 behoudt al het goede van de NBV, maar biedt een nieuwe en verbeterde versie. In deze versie zult u ook eerbiedskapitalen terugvinden: hoofdletters in verwijswoorden naar God, Jezus en de heilige Geest. Daarnaast zijn er meer dan 12.000 wijzigingen doorgevoerd die de nauwkeurigheid van de vertaling ten goede komen. Ze zorgen bijvoorbeeld voor meer consistentie en slimme concordantie, en interpretaties met weinig draagvlak zijn herzien.

Er is ruim drie jaar gewerkt aan de NBV21 met een vertaalteam van tien personen. De wijzigingen die het team voorstelden, werden beoordeeld door een externe commissie van zeven deskundigen. Daarnaast zijn verschillende experts om advies gevraagd, en in 2019 heeft een groep van twintig Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse theologen proefteksten meegelezen en beoordeeld.

Iedereen is welkom bij boekwinkel de Rank om de NBV21 in te zien en deze vernieuwde bijbelvertaling te ontdekken. We hopen dat de Bijbel dankzij de NBV21 (nog) vaker open gaat en mensen ook deze Bijbel mogen ervaren als relevante bron voor hun leven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*