Vegetatiekundigen vol lof over natuurontwikkeling Zalkerwaard

Vegetatiekundigen van de PKN, de Plantensociologische Kring Nederland, bezochten op 20 juni de Zalkerwaard, op uitnodiging van de botanici Theo de Kogel uit Zwolle en Niels Jeurink uit Kampen. De deskundigen, afkomstig uit heel Nederland, reageerden verrukt. Genoten werd van de talrijke bijzondere plantensoorten, zoals die van stroomdalgraslanden. Gezamenlijk werd nagedacht over wat er goed gaat en over het in de toekomst gewenste beheer. Het verslag van het bezoek mét de beheeradviezen gaat naar de beheerders van het gebied.

De Plantensociologische Kring Nederland (PKN) is een beroepsvereniging van mensen die zich beroepsmatig bezig houden met onderzoek en beheer van vegetaties. Jaarlijks organiseren de leden enkele tientallen excursies. Tijdens die excursies worden bijzondere vegetaties bekeken en vastgelegd door middel van gedetailleerde beschrijvingen, ‘vegetatieopnames’. Tijdens de excursie in de Zalkerwaard maakten de ongeveer 20 deskundigen drie van dat soort vegetatieopnames.

Jeurink: “Gezamenlijk constateerden we dat het gebied zich snel en in de goede richting ontwikkelt. Het doel, een soortenrijk stroomdalgrasland, is op deze plek heel kansrijk. Stroomdalgrasland is de laatste decennia zeldzaam geworden en in goed ontwikkelde vorm nog maar op enkele plekken in Nederland te vinden.” De deskundigen bekeken de diverse zeer bijzondere soorten in het gebied. Vooral de volop bloeiende planten van tripmadam (een soort vetkruid), duifkruid en wilde averuit (een bijna uit Nederland verdwenen alsem-soort) trokken de aandacht. Tijdens de excursie werden ook twee verschillende soorten bremrapen ontdekt, planten die zelf geen bladgroen hebben en daardoor parasitair leven op een gastheer. Deze soorten hebben zich spontaan gevestigd en zijn ongetwijfeld afkomstig uit de Vreugderijkerwaard, het aan de overkant van de IJssel gelegen bijzondere natuurgebied dat door Vereniging Natuurmonumenten wordt beheerd.

De Zalkerwaard is het gebied dat wordt ingesloten door het Zalkerbos, het Veerpad en de IJssel, dicht bij het bekende pontje. Een flink deel van dat gebied werd in de winter van 2015/ 2016 afgeplagd om het geschikter te maken voor bijzondere planten. Aanleiding daarvoor was de verdieping van de IJssel bij Kampen, een van de maatregelen van ‘Ruimte voor de rivier’. Dat project is bedoeld om de waterveiligheid in het gebied te vergroten, maar leidt ook tot schade aan de natuur, die onder meer hierdoor is gecompenseerd. Daartoe is de bovenste laag met bemeste landbouwgrond weggegraven, waarbij er zorgvuldig op is gelet dat de hoogteverschillen in het perceel in tact bleven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*