Verder onderzoek naar economische kansen havenuitbreiding

(Gemeentenieuws)

Kampen gaat verder met het onderzoeken van de economische potentie van een havenuitbreiding. Een eerste verkenning naar de mogelijkheden voor havenuitbreiding in de regio en in Kampen is afgerond. Samen met Zwolle en Meppel onderzoekt Kampen hoe en waar natte bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen worden. De verkenning laat zien wat er allemaal komt kijken bij het ontwikkelen van een (nieuwe) haven.

Havenontwikkeling biedt kansen
Het aantal kavels voor watergebonden bedrijvigheid in de regio neemt af. In Kampen zijn dergelijke kavels niet meer beschikbaar. Bij een aantrekkende economie biedt een (nieuwe) haven ruimte voor innovatie en economische versterking. In slechtere tijden waarborgen havens de voortgang in de economie. Er vindt altijd aan- en afvoer van goederen plaats, ook in economisch mindere tijden. Havenontwikkeling biedt daarmee kansen voor lokale en regionale economische ontwikkeling. Het kan niet alleen import en export vanuit de regio versterken, maar ook de rol van de binnenvaart verder uitbouwen. Een nieuwe haven kan dienen als vestigingslocatie voor logistiek en industrie.

Nieuwe energie en circulaire economie
Een nieuwe haven biedt ruimte voor een moderne infrastructuur voor nieuwe energie (meer energie opwekken dan verbruiken). Ook biedt het mogelijkheden voor economische vernieuwing zoals circulaire economie. Zo kunnen bijvoorbeeld grondstoffen hergebruikt worden door clustering van productieketens van bedrijven. Het afval van het ene bedrijf kan de grondstof zijn voor een ander bedrijf. Ook de openbare ruimte van een haven en bedrijfspanden kunnen circulair ontwikkeld worden. Economiewethouder Geert Meijering: “We onderzoeken de haalbaarheid van de aanleg van de eerste circulaire haven van Nederland. De haven kan een belangrijke aanjager vormen voor een duurzame economie in Kampen en de Regio Zwolle.”

Krachtenbundeling
Kampen bezit met de Zuiderzeehaven de enige zeehaven in zoet water in Noord-Nederland. De gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel bundelen al ruim 6 jaar de krachten op logistiek gebied. Met de oprichting van het gemeenschappelijk havenbedrijf Port of Zwolle begin 2016 heeft Kampen met Zwolle en Meppel een sterke positie verworven op het regionale en het internationale podium. Kampen wil koploper zijn met de eerste circulaire haven in Nederland.

Stapsgewijs vervolgonderzoek
Het college wil het ingezette onderzoekstraject met Zwolle en Meppel naar natte bedrijventerreinen in de regio voortzetten. De nu afgeronde verkenning geeft een goed zicht op de thema’s en andere aspecten die een rol spelen bij havenontwikkeling. Enkele thema’s zijn: bereikbaarheid, waterveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en landschaps- en natuurontwikkeling. Aan de hand van deze verkenning is er een stappenplan opgesteld voor vervolgonderzoek, zoals afgesproken is in het coalitieakkoord. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.
De uitkomsten van het vervolgonderzoek worden zorgvuldig gewogen, ook hier wordt de raad nadrukkelijk bij betrokken. Pas als alles onderzocht is, wordt besloten of er wel of geen havenuitbreiding plaatsvindt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*