Verkeersraadsel Oosterlandenerf

(Ingezonden Politiek)

Zegt u het maar… Wie heeft er voorrang? IJsselmuidenaren zijn vertwijfeld over de verkeerssituatie die ontstaan is sinds de oplevering van de nieuwe woonwijk Oosterlandenerf. En dat zorgt voor verkeersonveilige situaties.

Raadsel
Als ChristenUniefractie zijn we benaderd door een aantal mensen die de nieuwe situatie niet begrijpt. Is het Oosterlandenerf een woonerf of moet het als uitrit of weg gezien worden? Wie het weet mag het zeggen. Antwoorden kunnen ingestuurd worden. Voor elke situatie gelden er andere regels. Verkeer van rechts mag voor, maar fietsers verlenen geen voorrang aan verkeer wat uit de wijk komt. Kortom, tijd voor actie!

Vragen
De fractie van de CU heeft vragen gesteld aan de gemeente over dit verkeersknelpunt. Op termijn gaat dit gedeelte van de Oosterlandenweg aangepakt worden, zo is te lezen in het bestemmingsplan, maar tot die tijd blijft de situatie zoals het nu is. Het plaatsen van borden kan het verkeer helpen om bekend te worden met de situatie, zodat in de toekomst incidenten voorkomen kunnen worden.

Zoveelste knelpunt
“Het afgelopen jaar zijn wij als fractie met verschillende verkeersknelpunten bezig geweest. Onlangs heeft wethouder Holtland een overzicht toegezegd, waar alle knelpunten van de gemeente in genoemd gaan worden. Hoe we hem hierbij kunnen helpen, beraden we ons nog op. We zullen in ieder geval de situatie bij het Oosterlandenerf nauwlettend volgen.” Aldus de fractie van de ChristenUnie

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*