Vestiging van een moderne supermarkt in combinatie met woningen in IJsselmuiden heeft de goedkeuring van de ChristenUnie

In de raadsvergadering van donderdag 28 januari heeft de ChristenUnie voor het bestemmingsplan Slenke Es gestemd. Met dit besluit komt er een einde aan een jarenlange lege plek in IJsselmuiden. De vestiging van een moderne supermarkt in combinatie met woningen heeft de goedkeuring van de ChristenUnie.

Full-service supermarkt
Raadslid Klaas van der Kolk heeft in de commissievergadering aangegeven dat er veel mensen uit IJsselmuiden de Molenbrug naar Kampen oversteken om in de XXL winkel van AH de boodschappen te doen. Er is dus behoefte aan een andersoortige supermarkt. Daarnaast laten rapporten zien dat er in IJsselmuiden nog ruimte is om een extra supermarkt te laten vestigen.

Verkeer
Een supermarkt in het centrum van IJsselmuiden zal erxtra verkeer met zich mee brengen. We zijn blij dat er in het plan ruimte voor parkeren is opgenomen. Ook de toelevering van goederen aan de winkels is in de ogen van de ChristenUnie goed geregeld nu door de wethouder is aangegeven dat het zal worden gemonitoord.

Woonopgave
De ChristenUnie ziet samen met de inwoners van IJsselmuiden dat het tijd wordt om de plannen die in het vat zitten eruit te halen en tempo te maken met het bouwen van woningen voor inwoners uit onze prachtige gemeente. We zullen erop blijven toezien dat de beide wethouders vaart blijven maken met de plannen.