VORDERINGEN KINDEREN VAN EERST OVERLEDEN ECHTGENOOT: LET OP!

Fijn als u na een echtscheiding of overlijden van uw partner een nieuwe (huwelijks)partner hebt gevonden. maar let op de gevolgen van vorderingen van kinderen die zij hebben verkregen uit de nalatenschap van uw eerste echtgenoot.

Vorderingen en rente
Op grond van het wettelijk erfrecht (dus bij overlijden zonder testament) maar ook als uw over-leden echtgenoot een testament heeft gemaakt gelijk aan de wettelijke verdeling heeft u als langstlevende alle bezittingen en schulden van uw echtgenoot verkregen en hebben de kinderen van uw overleden echtgenoot een vordering op u uit diens nalatenschap. Deze vordering (en ook de eventuele rente) hoeft veelal pas te worden uitbetaald als u overlijdt, failliet wordt ver-klaard of in de wettelijke schuldsanering terechtkomt of naar een zorginstelling verhuist.
De te vergoeden rente kan soms worden bepaald op of rond de 6%. Daardoor worden de vor-dering van de kinderen van uw overleden echtgenoot, elk jaar dat u leeft groter.

Stel: u leeft 20 jaar langer dan uw overleden echtgenoot, dan hebben diens kinderen bij uw overlijden recht op hun erfdeel vermeerderd met 120% rente (6% x 20 jaar). Die vordering en rente komen ten laste van uw vermogen en daarmee wordt bij uw overlijden uw nalatenschap kleiner.

Dit kan tot gevolg hebben dat uw nalatenschap klein of zelf negatief is.
Indien u uw nieuwe partner verzorgd wenst achter te laten, is het goed om te kijken wat de gevolgen zijn van de vorderingen en wat de mogelijkheden zijn om uw nieuwe partner niet met schulden uit uw nalatenschap op te zadelen.

Een voorbeeld:
Het saldo van de nalatenschap van uw overleden echtgenoot met diens twee kinderen bedroeg € 300.000,00. U wordt eigenaar van de gehele erfenis en u krijgt een geldschuld aan elk kind van € 100.000,00.
Als u zelf na 20 jaar komt te overlijden, heeft ieder van die kinderen recht op een vordering van € 100.000,00 en bovendien recht op rente groot 6% x 20 jaar x € 100.000,00. Totaal een bedrag groot € 220.000,00. Voor twee kinderen bedraagt te betalen schuld dan € 440.000,00.
In totaal moet er dan aan de twee kinderen van uw overleden echtgenoot € 440.000,00 worden betaald. Als uw vermogen bij overlijden ook € 300.000,00 bedraagt, is het saldo van uw nala-tenschap negatief wegens de vordering met rente van de kinderen van uw overleden echtgenoot.
Indien uw nieuwe echtgenoot daar niet alert op is en ‘feitelijke handelingen verricht’ welke kun-nen worden aangeduid als zuivere aanvaarding van uw nalatenschap, denk daarbij aan het ver-kopen van de auto, het doen van pinbetalingen van uw gezamenlijke bankrekening, dan kunnen de kinderen van uw vooroverleden echtgenoot bij uw nieuwe echtgenoot aankloppen om hun vorderingen te betalen. Uw nieuwe echtgenoot is daarvoor dan in privé aansprakelijk.

U denkt misschien ‘dat overkomt mij niet’, maar de praktijk van ons kantoor laat zien dat niet iedereen er alert op is.

Behoefte aan duidelijk uitleg? Bel voor een afspraak 038-332 55 55 / 038-385 10 30 en kom bij IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie en een advies op maat.


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.