Vrijwilligersprijs 2015 Wilsum voor ‘Wilsum IJssel-Delta’

Wilsum

Wilsum – Op donderdag 27 november jl. is in MFC de Toekomst de algemene ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Wilsum gehouden. Deze vergadering (met terugblik op het afgelopen jaar qua financien en andere huishoudelijke taken) werd afgesloten met de bekendmaking wie de Vrijwilligersprijs 2015 in ontvangst mocht nemen.

Uit de aantallen voordrachten vanuit de Wilsumer bevolking, maakt de winnaar van het voorgaande jaar zijn/haar keuze wie deze eervolle prijs in ontvangst mag nemen. De eer om de beker te mogen overhandigen lag bij de vrijwilligers organisatie van de Buurtbus in de personen van Truus Doorneweert en Jenny Riezebos. De Vrijwilligersprijs 2015 werd toegekend aan de werkgroep Wilsum IJssel-Delta, ook wel WIJD genoemd. Deze super actieve groep is 10 jaar geleden, in dezelfde samenstelling!, begonnen aan de taak de kern van Wilsum met haar omliggende gronden beter leefbaar te maken door gebruik tekenen maken van de gelden uit het Nationaal Landschap. In totaal hebben zij voor EUR 100.000,- aan projecten kunnen uitvoeren!

Hieronder zijn zeer diverse zaken onder handen genomen als het opknappen van de Brink, het aanlichten van de historische kerk (bouwjaar 1050), het opknappen van de haven, wandelpaden, co-financierder van de webcam op het ooievaarsnest, de klokkenstoel, uitkijkposten langs de dijk die momenteel in uitvoering zijn, het opknappen van het plein bij de ingang van het Hervormd Verenigingsgebouw en ga zo maar door. Dat deze projecten niet altijd zonder slag of stoot van de grond kwamen werd in de toespraak van voorzitter Steffen Hofstra al gauw duidelijk. Naast de nieuw verkregen grijze haren van de werkgroepleden heeft het de samenleving ok erg veel geld gekost doordat er vaak vele ambtelijke processen moesten worden doorlopen die erg tijdrovend, frustrerend en erg veel leges hebben gekost. Van dit bedrag had de werkgroep liever nog meer projecten willen realiseren.

De Wilsummers zijn er trots op dat een zo fanatieke werkgroep zich heeft willen inspannen voor het verfraaien van hun woonomgeving en zo de leefbaarheid hebben vergroot!