Week van Gebed in zes Kamper kerken

gebedKAMPEN – Christenen in Kampen en IJsselmuiden komen, net als in de rest van Nederland, in de Week van Gebed (17 tot en met 24 januari) samen voor bezinning en gebed voor elkaar, Nederland en de nood in de wereld. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom!

De Week van Gebed is een initiatief van landelijke organisatie is in handen van de Evangelische Alliantie en Raad van kerken. Dit jaar is het thema ‘Het woord is aan jou’. De gebedssamenkomsten vinden van maandag 18 januari tot en met zondag 24 januari plaats in verschillende kerkgebouwen: maandag Baptistengemeente (Triangel 1); dinsdag Leger des Heils (Bovennieuwstraat 33-35); woensdag Nieuwe Kerk (Broederweg 32); donderdag de Rank (De Bogaard 2, IJsselmuiden); vrijdag Vrije Evangelische Gemeente (Boven Nieuwstraat 114).

Deze samenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur. De feestelijke slotbijeenkomst vindt plaats op zondagmiddag 24 januari om 17.00 uur en draagt een internationaal karakter, We bidden dan samen met christenen uit allerlei landen in een dienst van Sozo Mission in de aula van het Ichthus College aan de Jan Ligthartstraat 1. De organisatie van deze week is in handen van de bij de Beraadsgroep van Kerken aangesloten kerken.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of telefonisch contact opnemen met voorzitter Jeroen Kanis van de Beraadsgroep van Kerken via sozomission@gmail.com of 038 – 2022034.