Werkzaamheden Scherenwelle voltooid

Isala Delta draagt beheer over aan Staatsbosbeheer

In september gingen de werkzaamheden van start in de uiterwaard Scherenwelle om in het kader van Ruimte voor de Rivier (RvdR) de IJssel meer ruimte te geven en de natuurwaarden te versterken. Vorige week zijn de strak geplande werkzaamheden afgerond en opgeleverd. Staatsbosbeheer (SBB) heeft weer het beheer terug gekregen over de uiterwaard bij Wilsum, die nog meer natuurschatten herbergde dan vooraf verwacht.
Scherenwelle KampenOnline was erbij toen ecologen van Isala Delta toestemming gaven om het werk te beginnen zoals KampenOnline ook verslag deed van de overlegrondes met bewoners van Wilsum vooraf, die soms moeizaam verliepen (zie onderaan). In een uitgebreid bericht doet het projectbureau IJsseldelta van RvdR verslag van de resultaten.

Bijzondere ontdekkingen
Scherenwelle is bij natuurliefhebbers bekend om haar weelderig groeiende kievitsbloemen, om haar broedende sterns en ooievaars (zie onderaan) en de bij tijd en wijle opduikende kwartelkoning. Ecologen Heleen Broier en Sjuul Verhaegh ontdekten echter ook een beverburcht langs de oevers van de IJssel. ”Waarschijnlijk betrof het een kraamburcht die niet alleen dienst deed voor de bever maar ook als slaapplek van een otter, welke beide werden vastgelegd door een camera. Ter behoud van de burcht is besloten om hier geen riet en ruigte af te plaggen”, meldt RvdR. De verlande hank (zijarm van de IJssel) zou uitgediept worden en verbonden met de IJssel maar die plannen werden aangepast om een aangetroffen grote kernpopulatie van de grote modderkruiper te sparen. Uiteindelijk is de hank ”alleen voorzien van een natuurvriendelijke oever”.
Scherenwelle Voor en achter de schermen
Zichtbare verrichtingen in het gebied zijn het afplaggen van het rietmoeras en het verwijderen van veel bomen en struiken. ”Het jonge riet, dat hier weer zal opkomen, biedt kansen voor het porseleinhoen. De met het plaggen ontstane drassige plekken bieden weer kansen als kraamkamer voor de grote modderkruiper”, meldt RvdR. Achter de schermen zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de pachters in het gebied. ”Een voor Nederland bijzondere populatie kievitsbloemen, zoals die voorkomt in de uiterwaard, zal zich naar verwachting over een groter gebied uitbreiden nu het beheer van de grond is aangepast” volgens RvdR.

Wandelweekend
Om zelf de prachtige natuur te ontdekken, organiseert RvdR in samenwerking met SSB volgend jaar een wandelweekend onder leiding van gidsen als de werkzaamheden in alle vijf uiterwaarden klaar zijn, zoals bijvoorbeeld ook in de Bentinckswelle bij Zalk. In de Bentinckswelle zorgde Stroomlijn, een deelproject van RvdR, voor verrassingen (zie hieronder) maar in het natuurgebied en uiterwaard Scherenwelle bij Wilsum bleef het bij verrassingen van de natuur.
Scherenwelle Zie ook:
Werkzaamheden Scherenwelle mogen beginnen
Natuurfotograaf slaat alarm over Bentinckswelle
Ringen van ooievaars in Wilsum (video)
Inloopbijeenkomst voor start werkzaamheden Scherenwelle goed bezocht


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*