Wie verdient de Vrijwilligersprijs 2014?

VrijwilligersWaarom wordt de Vrijwilligersprijs uitgereikt?

De algemene doelstelling van de prijs is het waarderen van het belang van vrijwilligers en hun werk in de gemeente Kampen.
Vrijwilligerswerk krijgt een nieuwe lading in deze tijd omdat de gemeente ook vrijwilligersinzet als burgerinitiatieven wil stimuleren en ondersteunen. In het kader van de Kamper Kracht wil het gemeentebestuur de inwoners van Kampen stimuleren vanuit zelfredzaamheid, eigen kracht en verantwoordelijkheid problemen op te lossen. De Vrijwilligersprijs dient om nieuwe initiatieven, passend bij deze tijd, te waarderen.
Daarnaast wil de gemeente een persoon of organisatie in het zonnetje zetten, die zonder enig financieel belang activiteiten ontwikkelt ten gunste van de Kamper samenleving. In de persoon/groep van de prijswinnaar(s) moeten meerdere vrijwilligers zich kunnen herkennen en daardoor wellicht erkenning voelen voor hun eigen vrijwilligerswerk.

In de week van 8 december 2014 zal de Kamper vrijwilligersprijs voor de 22e maal worden uitgereikt.

Criteria 2014
• De aanmelder geeft duidelijk aan waarom zij/hij vindt dat de persoon, de groep personen of de organisatie voor de prijs in aanmerking komt.
• De kandidaten zijn bij voorkeur in georganiseerd verband actief.
• De kwaliteit van het vrijwilligerswerk telt mee.
• Heeft het werk een voorbeeldfunctie of maatschappelijke betekenis, passend bij de uitgangs-punten van de Kamper Kracht?
• Creativiteit, vindingrijkheid of originaliteit worden beloond.
• Nieuwe of vernieuwende activiteiten zoals burgerinitiatieven en wijkactiviteiten worden gewaardeerd!
• De leeftijd van de kandidaten is niet bepalend.
• De inzet, betrokkenheid en motivatie van mensen en het doel van het werk zijn wèl van belang.
• De kandidaten zijn actief in de gemeente Kampen en wonen in de gemeente Kampen
• Het vrijwilligerswerk moet ook in 2014 worden uitgevoerd.

Persoon of organisatie aanmelden
Vanaf september is het mogelijk kandidaten voor de prijs aan te melden. De aanmeldingen moeten vóór 16 november binnen zijn. Klik HIER voor het aanmeldingsformulier.

Procedure
De jury komt over het algemeen twee keer bijeen. De eerste vergadering wordt besteed aan het vastleggen van de procedure, het vaststellen van de criteria en het inventariseren van de aanmeldingen. Uit de aanmeldingen moet een voorselectie gemaakt worden, waarna over deze personen of organisaties meer informatie gevraagd kan worden. De jury zal aangeven welke informatie extra van belang is.
Tijdens de tweede vergadering wordt de definitieve keuze bepaald en worden de genomineerden en een prijswinnaar aangewezen. Alle genomineerden worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Bij de prijsuitreiking wordt de naam van de prijswinnaar bekend gemaakt.

Prijs en uitreiking
De prijs bestaat uit een wisseltrofee, ontworpen door Evert van Rongen, en een geldprijs. Door de gemeente Kampen wordt een bedrag van € 500 beschikbaar gesteld, ter vrije besteding van de prijswinnaar(s). Voorgaande winnaars ontvangen een herinnering van de Vrijwilligerscentrale: een foto van de trofee, gemaakt door Dick Vos.
De prijs wordt omstreeks de internationale Vrijwilligersdag in december uitgereikt. Het ene jaar is dit tijdens het Vrijwilligersfeest ‘Kadootje van Kampen’ in de Stadsgehoorzaal, het andere jaar, zoals in 2014, in het Stadhuis.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*