Wim Kok bij zijn afscheid als voorzitter onderscheiding van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging

Wim Kok heeft gisteren afscheid genomen als voorzitter van Bijenvereniging kampen e.o.. Als dank voor zijn brede inzet ten behoeve van de vereniging en natuur werd de aftredend voorzitter in het zonnetje gezet door de vereniging en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Patrick van Sermondt heeft de voorzittershamer tijdens de ALV overgenomen.

Vanaf 2008 was Wim Kok voorzitter van de Bijenvereniging in Kampen en omstreken. In de beginperiode richtte de preses zich intern op de vrijwilligers. Mensen aanspreken op hun kwaliteiten en inzetten in hun kracht. Dit heeft geresulteerd in een bloeiende opleiding met drie ervaren opleiders. Dries Vinke, Herman Martens en Wim Selles kregen de ruimte om nieuwe leden het praktisch imkeren onder de knie te leren krijgen, en met succes. Vorig seizoen mocht de vereniging zelfs 14 cursisten-imkers verwelkomen.

Wim Kok die jarenlang streed voor een groene en natuurvriendelijke omgeving voor de Bijenvereniging en Brunnepe, was medeoprichter van de Stichting Behoud Brunneper Bongerd. Een stichting waarbij de Bijenvereniging samen met de buurt en belanghebbende partijen een tegengeluid hebben gegeven aan de verdere verstening van Brunnepe. De stichting heeft met succes haar geluid laten horen en het aanwezige groen weten te beschermen tegen verdere nieuwbouwplannen.

Tijdens de ALV werden er lovende woorden gesproken door bestuur en een bestuurslid van de landelijke Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Daarnaast mocht Wim namens de NBV het erekorfje in ontvangst nemen. Een onderscheiding die uitsluitend uitgereikt wordt in geval van langdurige en bijzondere verrichtingen.

Patrick van Sermondt kreeg tijdens de vergadering van Wim Kok symbolisch de hamer overgedragen in de vorm van een blok bijenwas. Na een jaar mee te hebben gedraaid binnen het bestuur, is het nu tijd om samen met de medebestuurders een koers te bepalen die past bij de huidige ontwikkelingen. Uitdagingen als het door ontwikkelen van de opleiding, de herinrichting kamper Bongerd, het vernieuwen van de bijentuin en het 100-jarig bestaan van de Bijenvereniging zullen de komende tijd de agenda sieren. Daarnaast wil de vereniging zich meer inzetten ten behoeve van biodiversiteit, door middel van natuureducatie en opleiding in de gemeente Kampen.

Al met al is de vereniging volop in beweging. De vereniging is groeiende, ook neemt de bewustwording van de noodzaak van een bij-vriendelijke omgeving biodiversiteit toe. Voor de vereniging met de nieuwe voorzitter aan kop, zijn er daarmee genoeg zaken in de gemeenschap over te informeren en Kampen en omgeving te dienen.


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*