Zondag: niet gewoon weer zo’n dag

Over de zondag in Kampen

Ja, det is Kampen, ons mooie Kampen, prentenboek van d’olde tied.

Wöör ’t ni’je ook wil tieren, old en n’j best samen giet.

Beste Jeroen

Ik ben blij om te zien dat de vrije zondag jouw ertoe heeft geïnspireerd om je te bezinnen over een thema als de zondagsrust in de gemeente Kampen. Met jou deel ik de liefde voor Kampen, voor de Oudestraat, voor het stadsfront, en voor de inwoners van onze gemeente.

Eerst wil ik één ding rechtzetten, want we mogen van mening verschillen maar we moeten elkaar kunnen vertrouwen op de feiten.

In je column schrijf je dat 60% van de inwoners geen vertrouwen heeft in de politiek. Hiermee wil je onderbouwen dat christenen in de politiek alleen voor hun eigen belangen gaan. Gelukkig heb je het onderzoek verkeerd geïnterpreteerd, deze cijfers gaan namelijk over het vertrouwen in het provinciebestuur van Overijsel. Dus zeker niet over het vertrouwen van onze inwoners in de christenen die meedoen in onze gemeentepolitiek. Wil je hier toch wat over zeggen dan kun je beter kijken naar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. De CU als grootste partij, winst voor het CDA en de SGP, en ik hoef je er vast niet aan te herinneren dat D66 iets heeft moeten inleveren.

Deze verkiezingsuitslag laat zien dat Kampen een gemeente is met een groot aantal christelijke inwoners. In een gemeente met christelijke inwoners wordt meer vrijwilligerswerk gedaan. Het is prettig om in zo’n gemeente te wonen.

Jouw idee om de winkels open te stellen op zondag is om meerdere reden een slecht idee. De Bijbel is, in tegenstelling tot wat jij suggereert, op geen enkele manier vaag over de vraag of er een rustdag moet zijn in de week. Maar als protestant ben ik er huiverig voor om een theologische discussie aan te gaan met een katholieke D66er. We kunnen het er vast wel over eens worden dat je bij uitstek op zondag goede dingen kunt doen. Je kunt zieken en eenzamen bezoeken. Je kunt tijd en aandacht hebben voor je dierbaren, die op diezelfde dag vrij hebben. Een rustdag betekent dat er geen onnodig werk gedaan hoeft te worden. Even op adem komen om zo de week weer met een opgeladen accu te kunnen beginnen. Want de rustdag is er voor de mens, niet de mens voor de rustdag.

Je bewijst MKB ondernemers in de Oudestraat een slechte dienst met koopzondagen. (dit in tegenstelling tot een kerkdienst)

Een dag extra open in de week betekent extra kosten. Meer salaris uitbetalen, een hogere gas – water – en lichtrekening. De omzet houdt geen gelijke tred met deze extra kosten, sterker nog de omzet blijkt niet te stijgen. (zie bijvoorbeeld het onderzoek van cbw-mitex onder ondernemers) Onder aan de streep zullen de MKB ondernemers dus een minteken moeten noteren in plaats van een plus. Door de winkels op zondag open te stellen zullen de MKB ondernemers op den duur verdwijnen.

Alleen de grote winkelketens profiteren van de zondagsopenstelling waardoor de winkelstraat in Kampen op den duur niet zal verschillen van het winkelaanbod in elke willekeurige andere stad. Immers grote winkelketens profiteren ook al van inkoopvoordeel en de verruiming van de winkeltijden door de weeks.

Jeroen, omdat je oude schoenen niet weggooit voor je nieuwe hebt , lijkt het mij het beste om de winkels op zondag gesloten te houden.

hartelijke groeten,

Anne Adema

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*