No Picture
Gemeente Kampen

Attenderingsservice van de overheid

Gemeenten, provincies en waterschappen maken in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant bekend welke besluiten zij willen gaan nemen, bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning.  Via bekendmakingen.overheid.nl kunt u zich met uw postcode en huisnummer abonneren op dit nieuws. U krijgt dan de bekendmakingen uit uw directe ……(LEES MEER).

No Picture
Kunst & Cultuur

Lampionoptocht en lichtavond in Onze Tuin

Vrijdagavond 29 augustus houdt de Kamper volkstuinvereniging ‘Onze Tuin’ van 19.30 tot 22.00 uur haar traditionele lichtavond op het volkstuincomplex aan het Fluitekruid. Om 20.00 uur begint de lampionoptocht voor kinderen van de leden van de vereniging, voorafgegaan door een optreden van het Torenkoor. Om 21.00 uur begint de traditionele ……(LEES MEER).