Aantal besmettingen in onze regio afgelopen week weer flink gestegen

VR IJsselland meldt dat het aantal coronabesmettingen in onze regio de afgelopen week flink is gestegen.

“We hebben de eerder ingezette daling niet kunnen voortzetten. De stijging is onder andere te verklaren door de samenkomsten tijdens de feestdagen” , volgens de afdeling communicatie in een email aan onze redactie.

CoronaMonitor
Met de CoronaMonitor houdt VR IJsselland de mensen op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van corona. De CoronaMonitor verschijnt elke woensdag. In deze monitor komen aan bod: coronavirus, testen, bron- en contactonderzoek, zorgcontinuïteit, naleving, handhaving.

Uit deze monitor blijkt onder andere dat:

  • Het aantal besmettingen in de regio IJsselland is ten opzichte van de voorgaande week iets verder gedaald, maar minder dan landelijk.
  • In Staphorst en Hardenberg waren deze week relatief de meeste besmettingen.
  • In de meeste leeftijdsgroepen is een geringe daling van het aantal besmettingen.
  • In de leeftijdsgroep 70+ is het aantal gestegen.•
  • In de leeftijdsgroep 80+ zijn in de laatste week 102, en in de leeftijdsgroep 70-80 jaar 136 nieuwe besmettingen gemeld. •
  • In meer dan een derde (schatting RIVM) van de verpleeghuizen in IJsselland zijn besmettingen gevonden. Dat is meer dan landelijk

De complete coronamonitor van 8 januari is HIER te downloaden.