ANV volop in de weer met Kamper natuur

Jubileum gevierd, Patrick Weijs gehuldigd en herstelde kolk krijg kleur

De nieuwe begroeiing rondom de kolk aan de Hogeweg, die Agrarische Natuurvereniging Camperland heeft hersteld, bloeit volop en de meeste wilgen slaan aan. Tussen de werkzaamheden en de plannen door, heeft ANV haar tienjarig jubileum gevierd waarbij ook de jeugdige Patrick uit Brunnepe werd gehuldigd voor het vinden van, en behoedzaam omgaan met, kievitseieren. Andere te herstellen kolken staan op de rol en met de eigenaren is ANV in overleg.

ANVTienjarig jubileum
In het Trefpunt aan de Kerkwetering in Mastenbroek vierden bestuur en leden van ANV Camperland afgelopen juni het feit dat tien jaar geleden de natuurvereniging werd opgericht. ’s Middags was er een receptie en ’s avonds een feest voor genodigden. Op de receptie noemde voorzitter Jan van de Weerd kort een paar getallen, zoals het ledenaantal van 210, waaronder nog een aanmelding juist op die dag. ANV Camperland heeft een viertal compensatieprojecten uitgevoerd, waarvan één in Zwolle en drie gerelateerd aan de hoogwatergeul. Nieuwe projecten en ideeën kunnen altijd aangemeld worden bij ANV en daarnaast gaan de gebruikelijke activiteiten door, zoals de groene en blauwe diensten (zie de website van ANV – onderaan genoemd) en het weidevogelbeheer. De verantwoordelijke hiervoor, Joop Beens, gaf een presentatie over het eerste decennium van ANV. Van diverse partijen, waarmee ANV samenwerkt, waren er vertegenwoordigers aanwezig, zoals op onderstaande foto Obe Brandsma (beleidsmedewerker Provincie Overijssel) en Peter van den Brandhof van het gelijknamige ecologisch bureau uit Dalfsen.

jubileum ANVHuldiging Patrick Weijs
Alle toespraken duurden hem wel wat lang maar de elfjarige Brunnepenaar tussen de gasten wachtte geduldig op het moment waarvoor hij uitgenodigd was. Op de receptie werd hij in het zonnetje gezet omdat hij het eerste kievitsei van dit jaar gevonden dacht te hebben (zie onderaan). Na een dag bleek echter dat Jan Post en Henk Klasen uit Genemuiden net een dag eerder in de IJsseldelta de traditionele vondst hadden gedaan (zie onderaan). Patrick werd toch op de receptie de loftrompet gestoken want vanwege zijn inzet en enthousiasme was burgemeester Koelewijn niet voor niets destijds in maart speciaal komen kijken naar de vondst van het nest door Patrick (zie onderaan). Jan en Henk waren ’s avonds op het feest uitgenodigd en kregen daar de prijs uitgereikt die ANV Camperland jaarlijks uitlooft voor de eerste vinder van een kievitsei. Als vinder van het tweede kievitsei dit jaar kreeg Patrick op de receptie een eervolle vermelding. Hij kreeg een goodie bag van het ANV en een DVD met een natuurfilm. Hennie was als trotse moeder meegekomen evenals natuurlijk opa Willem ”van wie Patrick het geleerd heeft”, zoals Koelewijn op 21 maart jl. twitterde.

Patrick WeijsBeheer en herstel van kolken
Sinds vijf jaar zet ANV Camperland zich in voor het behoud en het opknappen van kolken, die langs diverse (voormalige) dijken in Kampen te vinden zijn. Langs de Zwartendijk zijn ze eigendom van de gemeente maar langs bijvoorbeeld de Hogeweg en de Venedijk Zuid zijn ze van ANV Camperland of van particuliere eigenaren die vaak wel het beheer uitbesteden aan ANV. Eén van de leden die zich hier veel voor inzet is Wim Baër. Bij de ‘huisbeltkolk’ aan de Hogeweg snoeit hij op bovenstaande foto de wilgen die in mei geplant zijn nadat de kolk weer helemaal uitgegraven is. Ook is er toen riet geplant dat al welig tiert. Bij andere kolken vertelt Wim enthousiast over de achtergrond en hoe mooi sommige kolken al zijn geworden, evenals de directe omgeving. Vaak staat er direct bij de wateren een zogenaamd geriefbosje dat veelal uit essen en iepen bestaat dat de boeren vroeger gebruikten voor hout om gereedschappen van te maken. Elke kolk heeft zijn eigen verhaal. Soms lijken ze vergeten door de eigenaar en soms is ANV nog druk in onderhandeling over overname. Als het lange zomerseizoen ten einde is, gaan diverse vrijwilligers van ANV aan de slag met het onderhoud. Veel mensen waarderen dit bijzondere landschapselement maar dat blijft niet uit zichzelf in stand en mooi. Er komt nog het nodige werk bij kijken.

kolk KamperveenZie ook:
Natuurherstel in Kamperveen door ANV
Eerste kievitseieren in de IJsseldelta gevonden
Jeugdige vinder draagt kievitseieren over
Agrarisch Natuurvereniging Camperland


 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 39861673

 

 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*