Activiteiten in de Week van de Alfabetisering

Tijdens Week van de Alfabetisering veel aandacht voor ‘stil probleem’

Volgende week is de landelijke Week van de Alfabetisering. Landelijk en regionaal zal hier veel aandacht voor zijn. In Kampen is het percentage laaggeletterden relatief hoog. De bibliotheek wil daarom lokaal hierbij aansluiten. De Bibliotheek organiseert aanstaande maandag een Taallunch voor netwerkpartners en woensdag diverse activiteiten voor taalvrijwilligers, ouders/kinderen en andere geïnteresseerden.

Week van de Alfabetisering

In Kampen ligt het percentage laaggeletterden met 14,7% ver boven het provinciale en landelijke gemiddelde.

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen in de leeftijd van 16-65 jaar laaggeletterd. Dit wordt ook wel functioneel analfabetisme genoemd: het lees- en schrijfniveau is zo laag dat men zich niet zelfstandig kan redden in de geletterde maatschappij. In Kampen ligt het percentage laaggeletterden met 14,7% ver boven het provinciale (10,2%) en landelijke gemiddelde (11,7%). De Bibliotheek Kampen gaat samen met het Taalpunt en andere partners in de gemeente de strijd aan met laaggeletterdheid. Tijdens de Week van de Alfabetisering (7 t/m 13 september) laten zij zien wat het probleem inhoudt, wat er in Kampen gebeurt om het aan te pakken en om het te voorkomen.

Activiteiten in de Week van de Alfabetisering
De Week van de Alfabetisering is door Stichting Lezen & Schrijven in het leven geroepen om laaggeletterdheid beter op de kaart te zetten. Tijdens de Week worden er in het gehele land activiteiten georganiseerd.

Wat is laaggeletterdheid?
Je zou het niet zeggen: maar liefst één op de negen inwoners van Nederland is laaggeletterd. Hiervan is driekwart van Nederlandse afkomst. Zij hebben te veel moeite met lezen en schrijven om mee te kunnen doen in het dagelijks leven. Taalvaardigheid is de basis voor participatie in de samenleving, voor zelfredzaamheid en zelfsturing. Laaggeletterden hebben minder kans op werk, een goede gezondheid en een gelukkig leven.

Wat doet de Bibliotheek?
In samenwerking met de gemeente en partners zet de Bibliotheek Kampen zich ervoor in dat iedereen kan participeren. Samen besteden we veel aandacht aan leesbevordering en taalontwikkeling, al vanaf het eerste levensjaar. Sommige mensen hebben door uiteenlopende oorzaken niet goed leren lezen en schrijven. Of ze zijn het verleerd. Zij zijn welkom bij het Taalpunt. Daar worden ze verder geholpen, bijvoorbeeld met oefenmateriaal, een cursus of een taalmaatje.

Programma activiteiten

maandag 7 september: een Taallunch voor netwerkpartners
Tijdens een netwerklunch voor genodigden laat de bibliotheek zien wat er in de gemeente Kampen ondernomen wordt ter bevordering van de geletterdheid. De lunch wordt geopend door wethouder Spaan. Centraal staat het verhaal van vier taalambassadeurs uit Kampen, mensen die op latere leeftijd (weer) hebben leren lezen en schrijven. Op het gebied van preventie worden dit jaar uitgelicht de samenwerkingsprogramma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. Verder staan er twee officiële momenten op het programma:
1. De Rotary Kampen overhandigt een cheque met de opbrengsten van het Kamper dictee 2015 aan de Voedselbank Kampen.
2. De instellingen voor Kinderopvang ondertekenen samen met de Bibliotheek een samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe BoekStart-voorleesuurtje.

woensdag 9 september: feestelijke start van het nieuwe Taalseizoen voor vrijwilligers
Elke woensdagochtend is de Bibliotheek aan de Kennedylaan geopend voor BoekStart, het Taalpunt en het internetcafé. Al deze programma’s zijn niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. Het nieuwe seizoen voor deze activiteiten en de andere taalactiviteiten van de Bibliotheek wordt om 10.00 uur geopend met een kop koffie en wat lekkers. Van 10.30 tot 11.30 uur is er een programma voor zowel de bezoekers van de BoekStart-ochtend als voor de vrijwilligers. Voorafgaand hieraan wordt bovendien, als dank voor hun inzet, aan alle vrijwilligers een inspirerende lezing aangeboden. Monique Hagen zal de aanwezigen laten ervaren hoe gedichten ertoe uitdagen te genieten van taal en te spelen met taal. De lezing is interessant voor iedereen die het taal- en leesplezier wil vergroten van kinderen en van volwassenen.


 


Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*