Advies voor directeur van jonge ambassadeurs

bibliotheekIs de Bibliotheek mooi ingericht? Zijn er leuke stripboeken? Zijn er lekkere relaxplekken? Is het gebouw goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers? 

20 Basisschoolleerlingen hebben de afgelopen periode de nieuwe locatie van de Bibliotheek in de Stadskazerne getest. Zij zijn door hun school afgevaardigd als ambassadeur van de Bibliotheek. De kinderen hebben de Bibliotheek eerst grondig getest op een aantal belangrijke punten. Daarvoor hadden ze op school een uitgebreide checklist opgesteld. Daarna hebben ze in kleine groepjes een woensdagmiddag meegedraaid op de jeugdafdeling van de Bibliotheek. Ze hebben op school een presentatie gegeven over hun bevindingen.

Tijdens het testen en de uitleendienst hebben de kinderen punten genoteerd die volgens hen beter kunnen, maar ook gelet op wat ze juist heel goed vonden. De kinderen hebben hun tips en tops onderling gedeeld en een gezamenlijk top drie samengesteld. In een afsluitende bijeenkomst op 6 juli zijn deze tips en tops verwerkt in een brief aan de directie van de Bibliotheek. De brief hebben ze vervolgens officieel overhandigd.

De tips van de kinderen waren:

1. Aandacht voor gevaarlijke plekken in de Bibliotheek.
2. Meer computers op alle afdelingen.
3. De gangen in het trappenhuis opvrolijken met schilderijen of tekeningen.

De tops van de kinderen waren:

1. Mooie bibliotheek met veel ruimte, kleur en licht.
2. Leuke zitplekken op de jeugdafdeling.
3. Leuke gametafel beneden in de hal.

Plaatsvervangend directeur Peter Lakeman vertelde de kinderen erg blij te zijn met hun betrokkenheid, goede tips en uiteraard de complimenten over de nieuwe bibliotheek. Hij beloofde de kinderen om in september te laten weten wat er met hun tips is gedaan. Ook zal hij nog kijken naar de tips die niet in de top 3 gekomen zijn.

Na de officiële opening in september, als ook de andere ‘inwoners’ van de Stadskazerne verhuisd zijn, volgen er kennismakingsbezoeken aan de Stadskazerne voor alle basisschoolleerlingen.