Bestrijding onkruid wederom ter discussie

Gemeente maakt onderscheid in bestrijding en bant onkruidgif uit

publicatiedatum 22-06-2016

Ondanks de milieuvriendelijke bestrijding van onkruid met hete stoom, bereikte de redactie van KampenOnline verontrustende signalen dat er door gemeente Kampen toch nog gif als onkruidbestrijding wordt toegepast. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn maar de verantwoordelijke gemeentelijke dienst maakt onderscheid tussen rood en groen.

bestrijding onkruid

Kort na de reportage in april over de nieuwe bestrijdingsmethode met hete stoom (zie onderaan), kreeg de redactie signalen over ongewenste gevolgen (zie onderaan) van enkele inwoners. Nu kwamen er negatieve geluiden uit de politiek, samengevat in vragen van de raadsfractie van GroenLinks aan het College (zie rubriek Politiek). KampenOnline toog wederom naar het Stadhuis en werd wederom vriendelijk te woord gestaan door de teammanager Civiele Werken & BOR. Feitelijk staat zijn toelichting al vermeld in genoemde eerdere reportage, zij het summier. Er bestaat (vooralsnog) verschil in onkruidbestrijding in rode omgevingen (verharde oppervlaktes zoals bestrating) en groene omgevingen (zoals plantsoenen).

Terecht merkt GroenLinks in haar vragen op dat het bestrijdingsmiddel RoundUp van regeringswege verboden is. Dit komt voort uit Europese regelgeving waarbinnen het onderwerp volop ter discussie staat. De werkzame en mogelijk kankerverwekkende stof glyfosaat zit ook in Pistol Flex dat nu gebruikt wordt. Doch niet op verharde oppervlaktes waarvoor het per april van dit jaar verboden is. In november wordt het pas verboden in het groen. Daarom worden in Kampen nog vier kleine bestrijdingsmiddelen gebruikt voor onkruid, beter gezegd ongewenst kruid, in bijvoorbeeld rozenperken.

bestrijding onkruid

De toegepaste beperkte dosis levert geen schade op aan het gewenste groen en dit jaar zullen de middelen voor het laatst gebruikt worden.  Men blijft driftig verder zoeken naar milieuvriendelijke bestrijding en voert dit jaar een pilot uit met een derde piekploeg van Impact. Schoffelen in plaats van spuiten kost wel veel meer tijd en handwerk. Ter illustratie schetst Henk-Jan Bartelink, hoofd reinigingsdienst, dat er vier onderhoudsrondes met hete stoom nodig zijn voor twee rondes met gif spuiten. Tegelijkertijd blijft hij alert op de beeldkwaliteit. Op het groen in de gemeente vindt zeven keer per jaar een schouwing plaats door een extern bureau.

Op het Stadhuis wordt gewerkt aan een beantwoording van de vragen van GroenLinks die in de eerstkomende raadsvergadering aan de orde zullen komen. Samengevat komt het beleid van gemeente Kampen neer op het volgende: Voor gebruik van gif in het rood staat het licht op rood en voor gebruik van gif in het groen staat het licht vooralsnog nog op groen.

bestrijding onkruid

Zie ook:
Bestrijding onkruid voortaan met heet water
Tè grondige bestrijding onkruid binnenstad
Geen totaalverbod op onkruidverdelger Roundup (NOS mei 2015)
Vragen over onkruidbestrijding met nieuw soort gif (GroenLinks Kampen)
Veel gestelde vragen over gifvrije onkruidbestrijding (GroenLinks Tweede Kamer)

Beantwoording GL-vragen door de gemeente

verzenddatum 05-07-2016

In de raadsvergadering van 7 juli komen de officiële antwoorden van de gemeente op de vragen van GroenLinks aan de orde. Samengevat komt het erop neer dat namens het College van B&W meegedeeld wordt dat het middel Roundup niet meer gebruikt wordt. Selectief worden er nog vier bestrijdingsmiddelen gebruikt maar die bevatten geen van allen de werkzame stof glyfosaat.

Eén van die vier middelen is Pistol Flex maar dat is niet ter vervanging van Roundup. Pistol Flex werd vorig jaar al naast Roundup gebruikt, beide selectief, en de middelen verschillen in werking.

Tenslotte verzekert de gemeente dat er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden op plaatsen waar veel mensen en/of dieren komen. Daarnaast zijn de risico’s getoetst door het Ctgb en hebben de medewerkers, die de middelen toepassen, een opleiding daartoe gevolgd en een spuitlicentie.

bestrijding onkruid

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*