Afronding dijkversterking Kampereilanden en opheffing KEI-brigade

Op vrijdagmiddag 5 juli sluiten gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel, wethouder Albert Holtland van de gemeente Kampen en wnd. dijkgraaf Piet Zoon van het waterschap de dijkversterking Kampereilanden officieel af. Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Museumboerderij Kampereiland, Heultjesweg 31. Door deze versterking voldoet de dijk aan de geldende veiligheidsnorm.

Bij deze bijeenkomst zijn onder anderen grondeigenaren en pachters van het Kampereiland aanwezig. Ook zijn alle leden van de KEI-brigade uitgenodigd.

Veiligheidnorm bereikt met grond uit eigen gebied
Bij de start van de planvorming zijn in nauwe samenwerking met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat uitgangspunten opgesteld met als resultaat dat de dijk na versterking voldoet aan de norm van 1:500. Dit houdt in dat de dijk bestand is tegen een waterstand die zich theoretisch eens per 500 jaar kan voordoen. De dijkversterking is uitgevoerd met grond uit het eigen gebied, gewonnen uit een nieuwe of verbrede watergang naast de bestaande dijk.

KEI-brigade opgeheven Dit team van 150 vrijwilligers stond vanaf 2015 paraat om wanneer nodig tijdens storm en hoogwater zandzakken te leggen op de dijk langs de Kampereilanden. Hier was sprake van in januari 2018. Ook vonden er jaarlijks een oefening en kennisbijeenkomsten plaats om goed op een situatie met hoogwater voorbereid te zijn. Nu de dijk weer aan de geldende veiligheidsnorm voldoet, is de KEI-brigade opgeheven.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*