Kampen wil haast maken met Maritiem Erfgoedcentrum

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – De gemeente Kampen wil grote stappen maken met de verwezenlijking van het Maritiem Erfgoedcentrum op de plek die nu nog bekend staat als ‘de Koggewerf’. Zo moet er snel een overkoepelende organisatie komen om alles te stroomlijnen. Er moet een hellingbaan komen en het formele eigenaarschap van gebouwen moet worden geregeld. ‘De tijd van de Watergeuzen is voorbij’, stelt burgemeester Bort Koelewijn. ‘Het mag allemaal best wel wat strakker geregeld worden.’

De burgervader doelt daarmee op dat er jarenlang van alles is gebouwd en gedaan, zonder voldoende sturing en beleid. Dat alles is overigens geen verwijt, maar een constatering, zo valt uit zijn woorden op te maken.

Voorwaarden
‘De gemeente is formeel eigenaar van de grond en is dus ook formeel eigenaar van de diverse opstallen, maar die zijn gebouwd door diverse aldaar aanwezige verenigingen. Het zou vervelend zijn als wij dat als gemeente zouden ‘pakken’’, stelt Koelewijn. Daarom moet er formeel een en ander geregeld worden om voortaan duidelijk te kunnen bepalen wie waarvoor aansprakelijk is. Zodoende worden de stichtingen formeel eigenaar van de panden die zij nu al individueel gebruiken. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud ervan en betalen de gemeente voortaan jaarlijks erfpacht voor het gebruik van de grond. ‘Dit beheer van de panden door de stichtingen is niet zonder voorwaarden. Zij zullen wel het voortbestaan van het Maritiem Erfgoedcentrum moeten waarborgen.’

Regie in handen nemen
‘De wens voor een vlotte doorontwikkeling tot een functionerend Maritiem Erfgoedcentrum maakt het nodig om het project opnieuw te definiëren en de regie tijdelijk meer naar de gemeente te trekken’, aldus de gemeente in een persbericht. Met andere woorden: de gemeente wil meer sturing geven aan hetgeen er op de voormalige koggewerf plaatsvindt. ‘We willen een koepel boven alle stichtingen, die voor programmering gaat zorgen. Onder deze koepel vallen de koggestichting, de bottervereniging en de oude haven. Hieraan willen we mensen toevoegen die zich bezighouden met de werving van de jeugd – want we hebben behoefte aan meer jongere vrijwilligers -, educatie en marketing.’ Een strakkere planning en organisatie moet zo het Maritiem Erfgoedcentrum meer handen en voeten geven dan tot nu toe werd gedaan door iedere belanghebbende afzonderlijk. ‘De tijd van de Watergeuzen is voorbij’, aldus de burgemeester. ‘Samen met de provincie investeren we flink in het Maritiem Erfgoedcentrum, dus mogen we de regie ook wel wat meer naar ons toetrekken.’ Al met al kost het plan 1,2 miljoen euro, waarvan negen ton vanuit de provincie beschikbaar wordt gesteld.

Ambities bijgesteld
‘We zijn deze ontwikkeling van de Koggewerf tot Maritiem Erfgoedcentrum begonnen met hoge ambities op het gebied van toerisme en educatie. Door de huidige financiële situatie worden deze ambities lichtelijk bijgesteld. Want bij een hoge ambitie horen investeringen die financieel haalbaar zijn. Daarom maken we af waar we mee bezig zijn en maken we ook tempo, zodat voor de zomervakantie bijvoorbeeld de botenloods in gebruik kan worden genomen. Verder worden de mogelijkheden voor de toekomst, wanneer de financiële mogelijkheden er wel zijn, gewaarborgd.’ Volgens Koelewijn zijn de museumhaven en de botenloods nagenoeg klaar. Ook is er inmiddels een particulier gevonden voor de nieuwe horecalocatie. ‘Dit is een serieuze gegadigde’, aldus de burgemeester. Wel zal deze gegadigde zelf extra moeten gaan investeren, omdat de gemeente geen geld heeft om alle eerdere begrotingen en plannen te bekostigen. ‘Eerder hadden we hierin wel voorzien, maar we willen dit geld nu graag gebruiken om de saneringskosten van de botenloods te kunnen bekostigen. Deze kosten zijn hoger dan aanvankelijk beraamd.’ Grootste prioriteit is daarnaast dat er een hellingbaan wordt aangelegd. Om ruimte te maken voor het Maritiem Erfgoedcentrum, met een kogge die gemakkelijk te bereiken is, moeten de vaste ligplaatsen worden verplaatst. Dat plan vraagt nog eens om honderdduizend euro, omdat de huidige steiger niet kan worden verplaatst en er dus nieuw moet worden gebouwd. Nog onduidelijk is hoe deze kosten moeten worden opgebracht.

Daarom ook gaat er voorlopig geen werfbaas komen. ‘Er is geen geld voor een werfbaas die 40-, 50.000 euro kost, of er moeten heel snel betere tijden voor de gemeente aankomen.’ Op termijn wordt gedacht aan entree heffen voor wie het Maritiem Erfgoedcentrum wenst te bezoeken, maar dat is volgens Koelewijn voor nu nog niet aan de orde.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*