‘Alle hens aan dek’ rondom bezuinigingsoperatie Kampen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Het is ‘alle hens aan dek’ voor de gemeente Kampen, aldus wethouder Irma van der Sloot. Het College van B&W hoopt snel een lijst met voorstellen voor 8 miljoen euro aan bezuinigingen te kunnen presenteren. Daarna wil het college samen met de gemeenteraad rap spijkers met koppen slaan. Een extern bureau moet de gemeente Kampen in deze bezuinigingsronde bijstaan.

‘Het tekort binnen het sociaal domein bedraagt op dit moment 6,1 miljoen’, aldus Van der Sloot. ‘Dat betekent dus ook dat we helemaal geen geld kunnen uitgeven voor nieuw beleid. Dus zullen er voor 2020 keuzes moeten worden gemaakt.’ Ze hoopt samen met een extern bureau snel met voorstellen te kunnen komen. Voorstellen tot bezuinigingen van zeker acht miljoen euro, waarna de gemeenteraad aansluitend kan bepalen welke keuzes er al dan niet zullen worden uitgevoerd om de tekorten weg te kunnen werken. ‘Dit gaat pijn doen’, aldus de wethouder. ‘Er moeten goede afwegingen geworden gemaakt. Zoiets doe je niet even op de achterkant van een sigarenkistje.

‘Niet veel tijd meer’
Voor de noodzakelijke bezuinigingsoperatie zijn al diverse zaken in gang gezet, zo vertelde ze. Zo is er een projectorganisatie opgetuigd om bezuinigingsvoorstellen te schrijven. Ook is er een speciaal emailadres in het leven geroepen waar ambtenaren hun eigen besparingsvoorstellen kwijt kunnen. Dit alles onder het mom van: ‘Mensen die er dagelijks mee werken, weten ook waar ze op kunnen bezuinigen.’  De projectorganisatie zal al op redelijk korte termijn met diverse bezuinigingsvoorstellen moeten gaan komen, want ‘op 15 november moeten we de provincie wel een sluitende meerjarenbegroting kunnen aanbieden’. Om de gemeenteraad ook de gelegenheid te kunnen geven hierin voldoende mee te denken, moeten er snel bezuinigingsvoorstellen op tafel komen, zo vindt ze. Het verklaart de noodzaak om een extern bureau in te huren.  ‘Vreemde ogen dwingen’, merkte Van der Sloot op. ‘Want het is erg moeilijk om binnen je eigen portefeuille te bezuinigen. Ook ik zal daaraan moeten geloven. Daarom hebben we iemand nodig die scherpe vragen stelt. ‘Hoe?’ ‘Waarom?’ En dat op korte termijn. Het is echt alle hens aan dek. Onze grootste prioriteit is om nu acht miljoen op tafel te krijgen.’ De tijd dringt, zo gaf ze aan. ‘Natuurlijk kost het inhuren van een extern bureau geld’, zo haastte ze zich te zeggen. ‘Maar het gaat hier om incidenteel geld, waarmee we structureel geld willen besparen.’ Ook bij bezuinigingsoperaties in 2008 en 2012 riep de gemeente de hulp in van externe deskundigen.

Moeilijke keuzes
‘Er zijn heel veel vaste dingen waar we qua begroting niets aan kunnen veranderen, maar ook dingen waar we misschien wel andere keuzes in kunnen maken. Daar helpt dit bureau ons bij.‘ ​Er moet wat de wethouder betreft daarbij niet alleen worden gekeken naar ‘waar kunnen we besparen’, maar ook naar ‘waar kunnen we meer inkomsten uit halen’. Kortom: lastenverzwaring voor de burgers is niet uitgesloten. ‘Ook moet je denken aan het doorlichten van het gehele proces binnen het sociaal domein. Is dat wel efficiënt genoeg? Kunnen we daar niet ook nog op bezuinigen?Doen we wel de juiste dingen en doen we die ook goed?’ Als het aan Van der Sloot ligt, wordt het ‘een brede operatie waarbij niets wordt ontzien’. Een ‘duidingsdebat’ begin juli moet kenbaar maken waar de gemeenteraad kansen voor bezuinigingen ziet en waar niet. Ook is het aan de raad om keuzes te maken en duidelijk aan te geven waar zij vindt dat er bezuinigd mag worden en waar niet. In september zullen er dan uiteindelijk ‘moeilijke’ keuzes moeten worden gemaakt. Ook dan zal moeten worden bekeken hoe het bestaande coalitieakkoord voor 2020 nog handen en voeten zal krijgen. Dat allemaal om op 15 november een sluitende begroting te kunnen presenteren.Dat de nood flink aan de man is, blijkt ook wel uit het feit dat het college inmiddels graag bij de invulling van nieuwe vacatures wil meekijken en -sturen. ‘We hebben geen vacaturestop ingevoerd, want ‘de winkel moet gewoon openblijven’, maar we willen als college wel heel graag meekijken en meebepalen of het invullen van een bepaalde vacature strikt noodzakelijk is. Elke structurele post die we niet invullen, scheelt er uiteindelijk weer één.’ Het betekent ook dat tijdelijke contracten ‘kritisch bekeken’ zullen worden. Of dit op termijn ook zou kunnen leiden tot ontslagen binnen de gemeente? ‘We hebben nog niet vastgesteld hoeveel FTE het gaat kosten. Daar gaan we wel over nadenken, maar ontslagen gaan niet helpen voor de begroting van 2020. We zijn juist op zoek naar reële besparingen.’ Immers: gedwongen ontslagen leiden tot afvloeiingsregelingen en brengen hierdoor juist meer kosten met zich mee. ‘Maar we kijken naar alles.’

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*